Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Apríl 2007

Rast HDP USA s v prvom štvrťroku spomalil, ale rastúca dôvera, že USA zažije skôr mierny pokles než recesiu, pomohla akciovému trhu USA pokračovať v oživovaní z korekcie v druhej časti februára.

Výkonnosť nad benčmarkom v sektoroch priemyslu a materiáloch najviac pomohla aprílovým výnosom. Najväčším individuálnym prispievateľom bola farmaceutická spoločnosť Schering Plough. Výrobca nákladných automobilov PACCAR tiež významne prispel vďaka pokračujúcim silným obchodným podmienkam a prevádzkovým výsledkom.

Výnosy pod benčmarkom v sektore tovarov krátkodobej spotreby mierne oslabili výnosy v množstve podielov ako sú Walgreen, Sysco, hershey, Heinz, Sara Lee a Campbell Soup. Vo financiách podbenčmarkové výnosy rezultovali hlavne z nášho uprednostňovania regionálnych komerčných bánk pred bánk peňažných centier a brokerov, nakoľko tieto podali nadvýkonnosť na silnom trhu. Len National City znížil až o päť bázických bodov relatívne výnosy.

Pridali sme k Fondom Pioneer – U.S. Pioneer Fund pozíciu v Delta Air Lines, keďže sa dostala z bankrotu. S racionalizovanou nákladovou štruktúrou, zníženou pracovnou silou a dlhovým zaťažením a atraktívnymi traťami Dešlta sa zdá dobre umiestnená pre úspech. Tiež sme dosiahli malú pozíciu v Broadridge Financial Solutions, keď z portfólia vypadla firma Automated Data Processing.

Hospodárstvo USA naďalej spomaľuje v súlade s našimi očakávaniami, ale nepredpokladáme recesiu. Sme povzbudení skutočnosťou, že nezamestnanosť ostáva nízkou a príjmy rastú rýchlejšie než inflácia, čo poskytuje podporu spotrebiteľom. Využite obchodnej kapacity je vysoké a spoločnosti sa zdá majú rastúcu silu cenotvorby. Výsledky za prvý štvrťrok boli silnejšie než sa vo všeobecnosti čakalo a stále predpovedáme solídny rast ziskov a voľnú tvorbu hotovosti v ostávajúcej časti roka. Fed pravdepodobne nepovolí skoro, ale hodnotenia akcií ostávajú stále veľmi primerané.