Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Máj 2006

Globálne trhy v máji odpredávali z dôvodu obáv z vlečúceho sa sprísňovania FEDom. Marže na úveroch sa zväčšili a väčšina akciových trhov zaznamenala straty.

Výber cenných papierov bol kľúčom k nadpriemernému výnosu portfólia. Ale rozhodnutia o váhach odvetví tiež prispeli k vyšším ziskom ako mal index.

Výkon v materiálovom odvetví viedli ťažobné spoločnosti Inco a Rio Tinto. Po doručení nepriateľskej ponuky na prevzatie Inco posilnila a Rio Tinto zaznamenal menšie kladné zisky. Fundamenty Inca sú naďalej silné a spoločnosť odoláva ponuke na prebratie, tak budeme držať pozíciu. Rio Tinto profituje z vysokej ceny za meď a podpísal niekoľko výhodných zmúv o predaji železnej rudy, držíme si naďalej ich pozíciu.

Medzi podniky so stabilnými výkonmi v máji patrili spoločnosti vyrábajúce spotrebiteľské výrobky Campbell Soup; General Mills; Hershey a Colgate-Palmolive; poisťovňa SAFECO, banky National City a Washington Mutual.

Zisky boli o niečo nižšie ako mal benčmark v odvetviach spotrebného tovaru a zdravotníctva a zaostávali aj McGraw Hill a Barr Pharmaceuticals. McGraw Hill naráža na tlak zo stúpajúcich nákladov na učebnice a spoločnosti Barr sa nepodarilo vyhrať patent na jeden zo svojich liekov, čím otvoril cestu pre konkurenciu v generikách. V oboch prípadoch tieto čiastkové prekážky nemali podstatný vplyv na zmenu našej investičnej práce a naďalej si držíme tieto spoločnosti.

Odpredali sme malý podiel v Home Depot. Zvýšili sme pozíciu v Lowe’s a u maloobchodného predajcu Nordstrom.Taktiež sme predali malú pozíciu v zaisťovni Axis Capital Holdings, sídliacej na Bermudách a pridali sme k podielu v životnej poisťovni MetLife.

Pozitívny, aj keď trochu opatrný výhľad na rok 2006 sa nezmenil. Podnikateľské investície sú stále silné a sila cenotvorby podnikov sa naďalej zvyšuje, takže vidíme, že portfólio je vhodne nastavené na túto fázu v ekonomike. Dôraz na akcie s podporou dobrých tržieb a dividend sa oplatila a pokračujeme ďalej v tejto stratégii.