Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Január 2006

Priemysel bol jedným zo sektorov s najlepšou výkonnosťou v portfóliu ako dôsledok výberu akcií. Akcie ako výrobca priemyselných zariadení Caterpilar a železnice Norfolk Southern a Burlington Northern Santa Fe silno stúpli v januári, keďže investori naďalej predvídali silný rast výnosov týchto spoločností. V sektore materiálov spoločnosť na ťažbu a spracovanie kovov Rio Tinto stúpla vďaka sile trhov so železnou rudou a meďou ako aj spuste iných kovov.

Naše podváženie a výber akcií v sektore energií obmedzili výnosy v januári. Hoci Occidental Petroleum bol jednou z pozícií portfólia s najlepšími ziskami vďaka priaznivému prostrediu pre ceny zemného plynu a ropy, naša nižšia angažovanosť v Exxon Mobil obmedzila relatívne výsledky. Isté akcie v sektore informačných technológií tiež ovplyvnili relatívne výnosy.

Na konci januára našimi najväčšími sektorovými preváženiami boli materiály, v ktorých v súčasnosti máme tendenciu uprednostňovať chemikálie a kovy a ťažbu a spotrebný tovar, kde našou najväčšou odchýlkou v porovnaní s benčmarkom bolo preváženie v automobiloch a komponentoch. Stále vidíme potenciál pre zvrat vo Ford Motor. Našimi najväčšími podváženými pozíciami boli financie, najmä diverzifikované finančné služby a poisťovníctvo a energie.

Naše vyhliadky na rok 2006 sú pozitívne, i keď trochu obozretné. Veríme, že očakávania mierneho rastu hospodárstva sa môžu naplniť a tiež hľadáme vyššie výnosy a dividendy. Existuje silný protivietor vo forme vyšších krátkodobých úrokových mier, vysokých cien ropy a zemného plynu a spomaľujúci trh s bytmi. Náš dôraz v tomto prostredí bude na akciách s dobrými výnosmi a podporou dividend.

Ak nás čaká mäkká ekonomika, spoločnosti menej citlivé na veľký pokles výnosov sa môžu ukázať ako lepšia voľba.