Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
December 2005

Americký akciový trh mierne stúpol vo štvrtom štvrťroku, pričom sektory materiálov a financií viedli trh, kým energie a energetika a plynárenstvo zaostávali, pričom vykazovali negatívne výnosy za štvrťrok.

Výber akcií ako aj rozhodnutia o sektorovom vážení prispeli k nadindexovým výnosom. Najväčšie portfóliové nákupy vo štvrtom štvrťroku boli Golden West Financial a Cisco Systems. Golden West Financial má jeden z najimpozantnejších záznamov v sektore sporiteľní, stále predáva za cenu nie vyššiu než mnoho menej úspešných bánk. Cisco si udržiava podstatný trhový podiel vo svojom hlavnom podnikaní a jeho ceny akcií sa znížili na úroveň, ktorá podľa nás predstavuje primeranú hodnotu. Najväčšími predajmi z portfólia bola ťažobná spoločnosť na meď Phelps Dodge, kde si myslíme, že akcie dosiahli slušnú hodnotu, dodávateľ antivírusového softvéru Symantec, na základe zhoršujúcich sa základov a Exxon Mobil na základe hodnotenia.

Na konci roka bolo portfólio najviac prevážené v sektoroch materiálov a spotrebného tovaru a najpodváženejšie vo financiách a energiách, aj keď financie sú najväčším sektorom portfólia v absolútnom význame. V materiáloch je dôraz na kovoch a ťažbe a chemikáliách. Dôraz v sektore spotrebného tovaru je na mediálnych a maloobchodných spoločnostiach. V rámci sektora financií uprednostňujeme regionálne komerčné banky a spoločnosti kapitálových trhov pri podvážení bánk zhromažďujúcich peniaze, poisťovateľov a realitné kancelárie.

Naše vyhliadky na rok 2006 sú obozretné. Pred nami sú silné faktory vo forme vyšších krátkodobých úrokových mier, vysoké ceny ropy a zemného plynu a spomaľujúci sa trh s bývaním. Výsledkom toho všetkého môže byť kolísavejší trh než sme zažili doposiaľ a defenzívnejšie umiestňovanie investormi. Náš dôraz v tomto prostredí bude na akciách s dobrými výnosmi a dividendovou podporou a menej citlivé na veľké poklesy výnosov v mäkšej ekonomike.