Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
November 2005

Posilnené sériou silných hospodárskych hlásení a zdravými firemnými výnosmi, akciové trhy ožili v novembri na úrovne, nevídané od roku 2001. Umiestnenie portfólia do sektorov odlišných od benčmarku bolo pozitívne, ale celkové výsledky boli vynútené konkrétnymi akciami.

Výnosy Fondov Pioneer - Amerika profitovali z výberu akcií v sektore priemyslu, ako napríklad z pozitívnej výkonnosti Norfolk Southern. Portfólio profitovalo najviac zo sektorového preváženia v materiáloch, kde priemysel kovov, ťažobný priemysel a chemický priemysel boli hlavnými dôrazmi. Portfóliové výnosy tiež profitovali zo sektorových podvážení v energetike a plynárenstve a zdravotníctve, ktoré oba podali slabší výkon.

Výnosy portfólia boli poškodené výberom akcií v sektoroch informačných technológií a spotrebného tovaru. Výrobca bezpečnostného softvéru Symantec podal slabší výkon, ako aj malopredajca v sektore spotrebného tovaru Target a Ford Motor. Výsledky v porovnaní s benčmarkom boli tiež ovplyvnené podváženiami v sektore finančníctva.

V novembri sme kúpili nové pozície v Dow Chemical ako aj v Golden West Financial. Predali sme z portfólia Mylan Laboratories.

Na konci mesiaca našim najväčším sektorovým prevážením oproti benčmarku boli materiály. Sme tiež prevážení v akciách spotrebného tovaru čiastočne vďaka našej pozícii v McGraw Hill, dlhodobého držania nášho portfólia. Našimi najväčšími sektorovými podváženiami v portfóliu boli financie, kde sme kládli dôraz na spoločnosti kapitálových trhov orientovaných na obchody pred podnikaním, ktoré je viac citlivé na rastúce úrokové miery. Našim druhým najväčším sektorovým podvážením bolo zdravotníctvo.

Kvôli možnosti hospodárskeho spomalenia sme sa zamerali na spoločnosti, o ktorých si myslíme, že majú defenzívnejšie charakteristiky a tiež hľadáme podporu dividendových výnosov. Očakávame však, že mnoho investičných príležitostí príde v priebehu roka vďaka zvýšenej činnosti fúzií a akvizícií, mohutnému rastu na ázijských a iných zahraničných trhoch a stále priaznivej federálnej daňovej politike.