Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Október 2005

Akcie v októbri klesli, lebo investori sa obávali z dopadu vyšších cien ropy a z vplyvu, ktorý bude mať váhavý GM na automobilovo orientované spoločnosti a celkové hospodárstvo.

Fondy Pioneer – Americké profitovali z dobrého výberu akcií v sektore spotrebného tovaru a zdravotníctva ako aj z preváženia v sektore materiálov. V sektore spotrebného tovaru Target a Johnson Controls dosiahli zisky. V sektore zdravotníctva farmaceutické firmy Roche a Novartis stúpli ako aj Barr Pharmaceutical. Výnosy boli poškodené výberom akcií v materiáloch. Inco a Rio Tinto klesli kvôli realizácii zisku v sektore. Výsledky v porovnaní s benčmarkom boli tiež obmedzované podváženiami v sektore financií, čo bola skupina s najlepšou výkonnosťou na trhu.

V priebehu obdobia sme otvorili novú pozíciu v Compass Bancshares a 3M Company. Predali sme Computer Sciences, Pfizer a Montpelier Re Holdings z portfólia.

Na konci októbra našim najväčším sektorovým prevážením voči benčmarku boli materiály, hlavne kvôli nášmu dôrazu na metalurgický a ťažobný priemysel. Boli sme tiež prevážení v akciách spotrebného tovaru čiastočne kvôli našej pozícii v McGraw Hill. Našim najväčším sektorovým podvážením v portfóliu boli financie. Našim druhým najväčším sektorovým podvážením boli energetika a plynárenstvo, kde sme mali naďalej obavy z hodnotení a vyhliadok rastu ziskov.

Očakáva sa, že hurikány, i keď spôsobili značnú škodu na majetku a ľudské utrpenie, budú mať len mierny vplyv na hospodárstvo USA. Predpovedanie krátkodobých pohybov trhu je vždy iba hádankou. Centrálna banka pravdepodobne trochu zvýši krátkodobé úrokové miery, ale očakávame, že vrcholné hodnoty dosiahnu krátkodobé úrokové miery v prvej polovici roka 2006, ak hospodárstvo nepodá neočakávaný silný výkon. Akciový trh bol značne vyvedený z miery tohto roku napriek silnému rastu ziskov, čoho dôsledkom bolo, že hodnotenia boli neustále atraktívnejšie.