Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
August 2005

Kým júl bol silný pre americké akcie, august trochu ubral z týchto predchádzajúcich ziskov. Portfóliové výnosy boli poškodené našimi preváženými pozíciami v materiáloch a spotrebnom tovare, ktoré podali slabší výkon. Avšak náš výber akcií v každom sektore pozitívne prispel k relatívnej výkonnosti. Náš výber akcií v tovare krátkodobej spotreby a vo financiách tiež ubral z výkonnosti.

V tovare krátkodobej spotreby väčšina portfóliových držaní v potravinárskych výrobkoch podali veľmi slabý výkon. Campbell Soup, General Mills, HJ Heinz a Hershey klesli kvôli vysokým materiálovým nákladom. V sektore finančníctva správca aktív T. Rowe Price klesol kvôli slabším investičným trhom.

Ako je uvedené vyššie, i keď naše preváženia v materiáloch a spotrebnom tovare ubrali z výkonnosti, náš výber akcií v týchto sektoroch prispel pozitívne. V materiáloch bola najväčším prispievateľom kovospracujúca a ťažobná spoločnosť Rio Tinto. Akcie dosiahli zisky vďaka neustálemu vysokému dopytu po komoditách, keďže silná globálna ekonomika sa drží hore. V spotrebnom tovare naše mediálne spoločnosti podali najlepší výkon. Vydavatelia John Wiley & Sons a McGraw Hill podali dobrý výkon vďaka pokračujúcim silným výnosom.

V auguste sme zvýšili naše váženia v materiáloch, hlavne cez pozitívny pohyb trhu v Rio Tinto. V telekomunikačných službách sme rozšírili naše držanie vo Verizon, relatívne vysoko výnosových akciách.

August bol slabý mesiac pre americké akcie, čo nie je atypické v slabých letných objemoch. I keď je mnoho pozitív na hospodárskom horizonte, rastú aj slabé výkony. Vysoká cena ropy môže utlmiť hospodárske aktivity a ak bude FR naďalej zvyšovať úrokové miery, do budúceho roka môže hospodárstvo spomaliť. Ostávame obozretne optimistickí, pričom sme si veľmi dobre vedomí rizík zdravej ekonomiky.