Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Júl 2005

Následne po poslednom týždni druhého polroka bol júl silným mesiacom pre americké akcie.

Výnosy Fondov Pioneer – Amerických, profitovali z dobrého výberu akcií v priemysle, financiách a materiáloch. V sektore priemyslu znovu raz podali dobrý výkon akcie železníc. Norfolk Southern a Burlinton Northern Santa Fe dosiahli zisky vďaka silným ekonomickým podmienkam a pokračujúcej sile prepravy uhlia. Strojárenské spoločnosti Caterpillar a Deere podali tiež lepší výkon ako dôsledok pokračujúcej silnej ekonomiky. V sektore finančníctva bolo našim najväčším prispievateľom k výkonnosti naše podváženie v Citicorp. Akcie klesli po chýbajúcich ziskoch druhého štvrťroka.

V sektore materiálov dve ťažobné spoločnosti Phelps Dodge a Rio Tinto podali dobrý výkon vďaka pokračujúcemu globálnemu silnému dopytu po komoditách.

Výnosy boli poškodené najviac výberom akcií v sektore informačných technológií. Výrobca kancelárskej elektroniky Canon podal v júli slabší výkon kvôli určitej dočasnej slabosti tohto odvetvia. To, že sme sa vyhli určitým veľkým technickým menám v indexe portfólia tiež poškodilo výkonnosť, nakoľko každé z nich podalo počas obdobia lepší výkon, pričom informačné technológia podali obzvlášť dobrý výkon.

V júli sme zvýšili naše váženie v priemysle, čiastočne cez rozšírenie pozície v strojárenskej firme Parker Hannifin. Sme presvedčení, že spoločnosť je dobre umiestnená a má jasne definovanú stratégiu rastu. V sektore zdravotníctva sme otvorili pozíciu vo veľkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer, kvôli nášmu názoru, že výnosy sa stabilizovali a môžu sa zlepšiť.

Po poslednom týždni druhého štvrťroka americké akciové trhy nabrali trochu pary. Zdá sa, že ekonomický rast bude pokračovať a inflácia je pod kontrolou. Hoci Federal Reserve Bank možno ešte neskončila so zvyšovaním úrokových mier, cítime sa optimistickejší pokiaľ ide o trh vo zvyšnej časti roku.