Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Máj 2005

Máj bol vo všeobecnosti priaznivým mesiacom pre akcie z USA. Avšak výber cenných papierov z oblasti zdravotníctva nepriaznivo ovplyvnil výkonnosť portfólia.

V odvetví spotrebného tovaru, prevážená pozícia voči diskontnému malopredajcovi Target pozitívne prospela výkonnosti. Avšak straty z určitých podielov z mediálneho odvetvia neumožnili vrátiť výnosy späť do kladných čísel.

Výkonnosť portfólia profitovala u dobrého výberu akcií z priemyslu a informačných technológií. Podvážená pozícia portfólia voči General Electric pomohla, lebo na relatívnej úrovni mala spoločnosť nižšiu výkonnosť ako celé odvetvie. Niekoľko strojárenských spoločností ako Deere a PACCAR mali dobrú výkonnosť a prispeli k výkonnosti. V oblasti informačných technológií, Motorola zaznamenala dobré výnosy. To, že sme vynechali Tyco, tiež pomohlo relatívnej výkonnosti, lebo ich akcie poklesli.

Obchodovanie fondu Pioneer Amerika viedol k zvýšenej angažovanosti v odvetví spotrebného tovaru, pretože sme do portfólia pridali spoločnosť Costco dodávajúcou kancelárske potreby, člena diskontného a malopredajcu stavebníckych a remeselných potrieb. Znížili sme váhu v odvetví energie a plynárenstva.

Koncom mája najviac prevážené odvetvia portfólia v porovnaní s benčmarkom boli odvetvia materiálov a spotrebného tovaru. Najviac podvážené pozície boli v odvetví financií, energetiky a plynárenstva.

Pri pohľade na situáciu, sme svedkami množiacich sa fúzií a akvizícií, lebo spoločnosti zisťujú, že miera organického rastu sa spomaľuje. Silnejúci US dolár môže preniesť pozornosť späť na spotrebu a na spoločnosti z odvetvia zdravotníctva a technológií zo súčasných odvetví priemyslu, energie, materiálov a iných cyklických akcií, ktorým sa ostatné dva roky tak dobre darilo. Odmietnutie euro ústavy francúzskymi a holandskými voličmi a neustále stagnujúca miera rastu v mnohých európskych krajinách môže znamenať, že euro už konečne dosiahlo svoje maximum voči US doláru. Vo všeobecnosti si myslíme, že relatívne zhodnotenie teraz spôsobí určité posuny v alokáciách investorov. Preto by sme odporučili, že by sme mohli byť na “bode ohnutia” na trhu.