Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Február 2005

Rozhodnutia o výbere akcií ako aj rozhodnutia o sektorovom vážení prispeli k zvýšeniu indexových výnosov vo februári. Výnosom pomohli preváženia v energiách a materiáloch a podváženia vo financiách ako aj dobrý výber akcií v materiáloch, spotrebnom tovare, financiách a informačnej technológii.

V sektore materiálov ťažobná spoločnosť Rio Tinto podala dobrý výkon. Spoločnosť profitovala, keď odhady ziskov sa zvýšili po zvýšení cien železnej rudy. V sektore spotrebného tovaru, mediálna spoločnosť Omnicom Group, priniesla dobré výnosy vďaka silným výnosom štvrtého štvrťroka.

V sektore energií portfólio profitovalo z prevážených pozícií v Chevron Texaco a Occidental Petroleum. Obidvoje akcie podali lepší výkon vďaka silnému globálnemu dopytu po palive. Avšak naše podváženie v Exxon Mobil ubralo najviac z relatívnej výkonnosti, keďže akcie tiež podali dobrý výkon.

Kým sme v podstate optimistickí pokiaľ ide o ekonomiku, sledujeme krátkodobé zvýšenie úrokových mier a sme zvedaví, či budeme mať podobné strednodobé a dlhodobé zvýšenia úrokových mier. Zvýšenie dlhodobejších úrokových mier by bolo pre trh výzvou. Na druhej strane vyššie miery by mohli prispieť k určitému posilneniu dolára, čo zas naopak by mohlo prispieť k zmierneniu cien energií a komodít, čo by mohlo spôsobiť priaznivejšie cenové prostredie pre výrobné a spotrebné spoločnosti.