Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
November 2004

Náš výber akcií v sektore informačných technológií najviac prispel v priebehu mesiaca k výkonnosti. Naše preváženie v Sun Microsystems sa ukázalo prospešným ako aj sa ukázali prospešnými iné akcie týkajúce sa počítačov. Profitovali vďaka pozitívnym správam z Hewlett Packard, ktorého akcie stúpli po oznámení ziskov štvrtého štvrťroka, ktoré prekonali predpovede.

Portfólio tiež získalo z nášho výberu akcií v priemysle. Naše preváženie v dvoch spoločnostiach na výrobu poľnohospodárskych zariadení Deere a Caterpillar bolo užitočné. Deere získal zo zvýšených ziskov štvrtého štvrťroka. Caterpillar profitoval z oživenia Deere.

Naše podváženie a výber akcií v sektore telekomunikačných služieb ubrali z výkonnosti. Naše prevážené pozície v SBC Communications a Bell South poškodili výkonnosť, keďže obe spoločnosti podali slabší výkon.

Na konci mesiaca najväčšie preváženie portfólia bolo v sektore materiálov. Veríme, že ceny komodít ostanú vysoké vďaka silnému globálnemu dopytu. Sme taktiež prevážení v sektore spotrebného tovaru, kde dúfame, že sezóna vianočných výdajov bude silná. Naše najväčšie podváženie je vo finančnom sektore kvôli negatívnemu dopadu, ktorý budú mať zvyšujúce sa úrokové miery najmä na spoločnosti v sektore diverzifikovaných finančných služieb, ktorých základná činnosť je tesne spojená s výškou úrokových mier.

Ostávame optimistickí pokiaľ ide o americké akciové trhy pri očakávaní roku 2005. Naďalej hľadáme atraktívne hodnotené akcie veľkých firiem s nadpriemerným potenciálom rastu a ostávame v podstate plne investovaní.