Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Júl 2004

Akcie pokračovali v júli v svojom zápase za zisky. Silné výnosy druhého štvrťroka celkovo presiahli očakávania, kým odhady niektorých spoločností na zvyšok roka 2004 boli nižšie, než sa očakávalo, čo podporilo obavy zo skutočnej sily ekonomiky.

Portfóliové výnosy profitovali hlavne z dobrého výberu v sektore spotrebného tovaru. Target (maloobchod), John Wiley (mediálna spoločnosť) a Johnson Controls (výrobca kontrolných systémov pre autá) podali všetci dobrý výkon. Ťažobná spoločnosť Rio Tinto, profitujúca z vysokého svetového dopytu po kovoch, najmä z Číny, bola špičkovou výnosovou akciou portfólia.

Na výnosy mal negatívny dopad sektor priemyslu. John Deere podal slbší výkon a General Electric poškodil relatívne výnosy. Mylan Laboratories (zdravotníctvo) podalo slabší výkon vďaka návrhu na akvizíciu, ktorú dali spoločnosti King Pharmaceutical.

Otvorili sme nové pozície v BHP Billiton, Inco, Gap a Schlumbereger. Predali sme z portfólia Smith International. Ku koncu mesiaca boli najväčšími sektormi portfólia, hoci oba podvážené voči benčmarku, financie a informačné technológie. Akcie spotrebného tovaru, s dôrazom na médiá a energie, boli najpreváženejšími sektormi.

Firemné výnosy sú celkovo veľmi silné. Podľa nás je trh atraktívny, aj keď uvážime dobu takto pred rokom, keď boli ceny oveľa nižšie a ekonomika sa ešte len chystala na oživenie. Nachádzame dobré hodnoty medzi spoločnosťami s úspešnými dlhodobými výkazmi a sme vždy v podstate plne investovaní.