Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Február 2004

Akciové trhy v USA prešli istým pohybom vo februári, pričom dosiahli nové vrcholy v priebehu mesiaca a potom ustúpili.

Náš výber akcií v informačných technológiách prispel k výkonnosti portfólia. Naše podvážené pozície voči Indexu Cisco a Microsoft sa ukázali prospešnými, keďže obe akcie podali slabší výkon. Náš výber akcií v sektore spotrebného tovaru tiež prispel k výkonnosti. Náš prevážený podiel vo Family Dollar Stores profitoval, keďže akcie podali zlepšený výkon na základe správ o silných januárových tržbách. Lowe´s podali tiež dobrý výkon, vďaka silným tržbám a podnikaniu v obchodoch vo veľkých metrách.

Jedným z uberateľov z výkonnosti bol náš výber akcií v telekomunikačných službách SBC Communications, integrovaný poskytovateľ mnohých telekomunikačných služieb a spoluvlastník Cingular, v priebehu februára podal slabší výkon. Poklesol na základe správ o zámere Cingular získať AT&T. Naša prevážená pozícia tu nebola prospešná. Výnosy boli tiež poškodené našim výberom akcií vo financiách.

V priebehu februára sme otvorili pozíciu v technologickej spoločnosti Apple Computer, lebo sme mali pozitívny pocit z ich ponuky nových produktov. V energiách sme predali našu pozíciu v Royal Dutch Petrol potom, čo spoločnosť oznámila, že reviduje smerom dolu svoje odhady zásob ropy.

Naďalej zdôrazňujeme ekonomicky citlivé odvetvia s mierne preváženými pozíciami v informačných technológiách, materiáloch, priemysle a energiách. Sme optimistickí, pokiaľ ide o možnosť stálej hospodárskej expanzie počas roka 2004 a umiestnili sme portfólio tak, aby sme využili toto očakávanie.