Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
December 2003

Americké akciové trhy zažili významné koncoročné oživenie počas decembra.

Najväčším prispievateľom k relatívnej výkonnosti bolo naše preváženie a výber akcií v sektore materiálov. Rio Tinto a Phepls Dodge, dve banské a kovospracujúce spoločnosti, obe podali dobrý výkon. Priemysel kovov a ťažby v decembri podal dobrý výkon, keďže globálny rast sa zrýchľuje a dopyt sa zvyšuje. Naše preváženie v energii tiež pozitívne prispelo k výkonnosti.

To, čo ubralo z relatívnej výkonnosti počas mesiaca bol náš výber akcií v spotrebnom tovare. Diskontný malopredajca Target počas decembra poklesol, nakoľko tržby počas sviatkov boli slabšie, než sa očakávalo. Naše preváženie v nakladateľstve JohnWiley&Sons tiež ubralo z výkonnosti. Počas decembra sme pridali k portfóliu Charter One Financial. Máme pocit, že táto komerčná banková spoločnosť bude profitovať zo zbyšovania úverovej aktivity, keďže ekonomika pokračuje v raste.

Naďalej kladieme dôraz na ekonomicky citlivé odvetvia, s malými preváženiami v energii, materiáloch a priemysle. Sme optimistickí pokiaľ ide o možnosť nepretržitej hospodárskej expanzie počas celého roka 2004 a máme umiestnené portfólio tak, aby sme využili tieto očakávania.