Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
August 2003

Americké akciové trhy v auguste podali dobrý výkon. Najväčším pozitívnym prispievateľom k relatívnemu výkonu bol náš výber akcií v informačných technológiách. Texas Instruments podali dobrý výkon prameniaci z očakávania, že globálny dopyt po polovodičoch zosilnie v prichádzajúcich mesiacoch. Sysopsys tiež podal dobrý výkon z rovnakých dôvodov. Najväčším uberateľom z relatívnej výkonnosti bol náš výber akcií v sektore telekomunikačných služieb. SBC Communications, druhá najväčšia americká miestna telefónna spoločnosť podala slabší výkon. Spoločnosť nezískala podporu FCC na vstup na medzimestský trh v siedmich štátoch.

Naše sektorové váženia sa príliš nezmenili od konca druhého štvrťroka. Naše najväčšie váhy sú v sektore informačných technológií a financií, nasledované priemyslom, spotrebným tovarom a tovarom krátkodobej spotreby. Sme konzervatívne optimistickí v možnosti priebehu hospodárskej expanzie do konca roka. Umisetnili sme portfólio tak, aby sme získali výhodu z týchto očakávaní. Počas mesiaca sme zahájili pozíciu v Hewlwtt Packard.

Sme presvedčení, že kľúčom k ďalším pokrokom trhu sú silnejšie firemné výnosy. Pri prechode do poslednej časti tohto roka a začiatku roka 2004 cítime, že spoločnosti musia dosiahnuť reálny rast jednotkového predaja a tiež určitú cenovú silu, za účelom posilnenia ďalšieho rastu výnosov. Domnievame sa, že existuje pomerne dobrá šanca na požadovaný rast výnosov, ktorý veríme je tiež pravdepodobný za predpokladu normálnej rotácie obchodného cyklu.