Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Máj 2003

Pri udržaní ziskov vyrobených ku koncu zimy, americké trhy pokračovali v pohybe nahor v máji. Finančné, energetické a informačnotechnologické sektory portfólia zlepšili výkonnosť vďaka výberu pevných akcií. Obchod vytvorenia hypoték National City Corp naďalej prináša vysoké výnosy nakoľko toky hypoték zostali rázne. V stopách jeho vyzývajúcej fúzie s Texaco, Chevron-Texaco, jeden z najväčších podielov v portfóliu, rástol rýchlo po uverejnení posilnených finačných výsledkov. V informačno technologickom sektore, Synopsys, dodávateľ konštrukčných nástrojov a služieb pre integrované obvody podával dobré výkony na základe zlepšených finačných výsledkov.

Consumer Staples zmenšil relatívny výkon hlavne kvôli tomu, že akcie, ktoré neboli v portfóliu vykázali v máji silný výkon. Napríklad výrobca tabaku Altria, sa prudko vzchopil potom, keď Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Floridského súdu. Podobne portfólio neprofitovalo z rastu v Coca Cola, hoci naša podváha vo Wal-Mart viac než kompenzovala tento schodok.

S prostredím najnižšej úrokovej miery za štyridsať rokov a s málo zrejmou pravdepodobnosťou okamžitej dramatickej zmeny tejto situácie, sme opatrne optimistickí pre zbytok roka 2003. Kapitálové výdaje by sa mali zlepšiť mierne v priebehu budúcich dvanástich mesiacoch iba ak preto, lebo plány na údržbu sa nemôžu odložiť na neurčito. Optimistickejšie, rôzni generálni riaditelia s ktorými sme hovorili nedávno vymenovali silné stránky objednávaní kapitálu pre ich zariadenia. To je jasný odklon od ich praxe v roku 2002.