Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
16.8.2018 64,07 € −0,3112%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
16.8.2018 7,84 € −2,3661%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
16.8.2018 76,79 € −0,1950%
Amundi Funds II - Euro Bond
16.8.2018 9,95 € −0,2006%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
16.8.2018 58,36 € −0,0514%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
16.8.2018 6,06 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
16.8.2018 44,98 € −0,5527%
Amundi Funds II - Global Ecology
16.8.2018 268,92 € −0,3151%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
16.8.2018 104,53 € −0,6274%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
16.8.2018 10,11 € −0,2959%
Amundi S.F. - EUR Commodities
16.8.2018 23,57 € −1,6688%
Nastavenie...
  Vybrané investičné produkty   Navigácia

   Tlačivá na stiahnutie
   Prístup k elektronickým výpisom
   Komentáre k trhom
   Mapa produktov
   Podmienky SR
 
     Program pravidelného investovania RYTMUS
     FOCUS fondy - jednoduché a profesionálne riešenie pre Vaše portfólio
     Dividendové fondy s atraktívnym výnosom až 7 %
   
 
  Aktuality - Tlačové stredisko    
 

16.8.2018


Turecká kríza

Znehodnotenie tureckej líry v auguste je dôsledkom neudržateľného rastového režimu financovaného zvyšujúcim sa privátnym dlhom a deficitom bežného účtu platobnej bilancie, pokrývaného prílevom krátkodobého kapitálu. Podľa expertov zažíva ekonomika klasickú platobnú krízu. Už pred touto krízou bolo Turecko najzraniteľnejšie krajín z hlavných rozvíjajúcich sa trhov. Kombinácia opatrenia v oblasti menovej politiky, ekonomických úprav a dočasné použitie niektorých foriem kapitálovej kontroly môžu potenciálne pomôcť zmierniť krízu, spoločne s možnou deeskalací napätia na geopolitické úrovni medzi USA a Tureckom, avšak v krátkodobom horizonte zostane volatilita vysoká. Experti si však myslí, že táto kríza sa nebude šíriť za hranice Turecka vo väčšej miere a jej vplyv na eurozónu tak bude mizivý. Viac informácií nájdete v komentári.

16.8.2018


Amundi komentár: odkiaľ vzíde ďalšej finančnej krízy?

Svet sa doteraz úplne nespamätal z finančnej krízy medzi rokmi 2007 a 2008, ale nové riziko je už na programe dňa. Téma „zmeny režimu“ (volatilita, úroková miera, inflácia atď.) Sa opäť objavilo, čo viedlo k výraznej korekcii na finančných trhoch v januári a februári. Ekonomická história nás učí, že finančné krízy sú zriedkakedy očakávajú, a presnejšie nám hovorí, že opatrenia, ktoré im mala zabrániť, nebola nikdy prijatá včas. V skutočnosti všetkom krízam predchádzali často veľmi jasné signály, ktoré boli ale ignorované alebo podceňované (regulátory, centrálnymi bankami, investormi...). Je vôbec možné prejsť z režimu rastu bez inflácie a nízkych sadzieb do režimu vyššej volatility a inflácie a vyšších úrokových sadzieb bez finančnej krízy alebo makroekonomického šoku? V článku expertov z Amundi sa dozviete, odkiaľ môže ďalšej finančnej krízy prísť a či sme schopní jej čeliť.

1.8.2018


Nové Všeobecné obchodné podmienky a Informácie pre zákazníkov

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. júla 2018 schválilo predstavenstvo spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s (ďaľej iba „Spoločnosť“) aktualizované znenie Všeobecných obchodných podmienok a Informácií pre zákazníkov, ktoré nadobudnú účinnost ku dňu 1.8.2018. K tejto aktualizácií dokumentov Spoločnosť pristúpila predovšetkým kvôli zmene svojho sídla, ktoré sa k 1.8.2018 mení na adresu Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, 186 00, Praha a ďalej sa mení kontaktná adresa Spoločnosti na území Slovenskej republiky:

Amundi Asset Management
Mýtna 7838/48
811 07 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Slovenská republika


Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné od 1.8.2018
Informácie pre zákazníkov platné a účinné od 1.8.2018

1.8.2018


Amundi - globálne investičné výhľady august

V najnovších investičných výhľadoch na august 2018 sa experti z Amundi zamýšľajú nad dominanciou politiky nad ekonomikou a jej vplyvom na investičný svet. Odborníci sa napriek obavám domnievajú, že nám úplná obchodné vojna nehrozí a stále je pred nami solídny ekonomický rast. Nielen geopolitické riziká môžu ovplyvniť trhy. Viditeľné sú aj jemné nacionalistické tendencie v oblasti politiky, ktoré by mohli ohroziť pokračujúcu globalizáciu.

Aké sú globálne investičné výhľady podľa Amundi nájdete tu.

Zdroj: Amundi Asset Management

8.7.2018


Amundi komentár: Taliansko - Fundamenty určujú smer uprostred politických zvratov

Po usadení vládnej koalície a opätovné vymenúvanie Conteho predsedom vlády, stále visí vo vzduchu otázka, ako bude vyzerať napĺňanie programu vlády, najmä čo sa týka vplyvu na verejné financie. Z makroekonomického hľadiska sa Taliansku darí. V ekonomickom výhľade zostávajú analytici Amundi pozitívni, zároveň si však myslia, že súčasná situácia môže nabúrať dôveru firiem. z finančného pohľadu je hlavným problémom Talianska jej vysoký vládny dlh. Dlh privátneho sektora je naopak jeden z najnižších v eurozóne.

Komentáre predstaviteľov skupiny Amundi Asset Management nájdete tu

Zdroj: Amundi Asset Management

        Archív ...

 
 
 

89 důvodů