Swing pricing: Informácia pre podielnikov Pioneer Funds

Vážení podielnici,

dovoľujeme si Vás informovať, že skupina Pioneer Investments od septembra zavedie tzv. swing pricing pri luxemburských podfondov Pioneer Funds. Swing pricing je oceňovacia metóda pre výpočet hodnoty vlastného kapitálu (HVK), ktorá upravuje dennú HVK podfondu tak, aby boli zohľadnené transakčné náklady vznikajúce v dôsledku aktivity podielnikov (úpisy a spätné predaje) v priebehu daného dňa - v prípade, že aktivita podielnikov prekročí vopred stanovenú hranicu pre podfond. Cieľom je ochrániť neobchodujúcich podielnikov Pioneer Funds pred transakčnými nákladmi vznikajúcimi v dôsledku úpisov a spätných predajov. Informáciu pre podielnikov Pioneer Funds nájdete tu.

Pioneer Investments