Portfólio manažér Pioneer Funds - Euroland Equity je podľa Morningstar jedným z najlepších európskych manažérov roka

Nomináciu spoločnosti Morningstar medzi tromi najlepšími manažérmi európskych akciových fondov v tomto roku získal Fabio Di Giansante, hlavný portfólio manažér luxemburského podfondu Pioneer Funds - Euroland Equity. Morningstar ocenila to, že sa Di Giansantemu darí dosahovať mimoriadnych výsledkov pre investorov v rôznych trhových podmienkach a trendoch. Podfond konzistentne a s nižšou volatilitou prekonáva benchmark. Stabilná výkonnosť Pioneer Funds - Euroland Equity je potvrdením investičných schopností skupiny Pioneer Investments v kategórii európskych akcií.

Investičné ciele podfondu Pioneer Funds - Euroland Equity
Podfond usiluje o dosiahnutie zhodnotenia kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a nástrojov spojených
s akciami vydanými spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo prevádzkujú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch Európskej Únie, a ktoré prijali euro za svoju národnú menu.

Pioneer Funds - Euroland Equity aktuálne drží štvorhviezdičkový rating od spoločnosti Morningstar
a vo Slovenskej republike je investorom k dispozícii prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia a distribučnej siete nezávislých investičných sprostredkovateľov.

Viac informácií o podfondu Pioneer Funds - Euroland Equity nájdete zde.

Pioneer Investments