Financial Times hlási vzostup značky Pioneer Investments

Na titulnej strane magazínu FTfm z 13. februára bol publikovaný najnovší prieskum v oblasti fondov, do ktorého sa zapojili profesionáli zodpovední za 80% predajov fondov tretích strán v Európe. Prieskum potvrdil vzostup značky Pioneer Investments. Pioneer Investment sa posunul o 10 priečok medzi 30 najlepších celoeurópskych značiek a na trhu je vnímaná ako synonymum stability a vyspelosti.

Článok tak potvrdil komentár denníka Frankfurter Algemeine Zeitung z minulého týždňa, kde Diana Mackay, riaditeľka Fund Buyer Focus, uviedla: „Značka Pioneer Investments si polepšila o 10 miest - vrátila sa tak na vyššiu pozíciu po prepade z obáv, že bude predaná. Jej meno je na trhu známe už veľmi dlho. "

Tento prieskum ocenil naše aktivity ohľadom postavenia značky na trhu a zdôraznil, že záujemcovia o kúpu fondov hľadajú v prostredí nepredvídateľných trhových podmienok dôveryhodné protistrany, ktoré ponúkajú spoľahlivosť a vynikajúce služby. Zatiaľ čo v minulosti bol pre nich vodítkom produkt, dnes je pre tretie strany po celej Európe najdôležitejšia značka. S rastúcou komplexnosťou produktov naberá na význame dôvera voči značke.

Za zmienku tiež stojí, že podľa prieskumu Fund Buyer Focus sa menia jednotlivé prvky, ktoré prispievajú k sile značky. Záujemcovia o kúpu fondov tretích strán vyhľadávajú správcov aktív, ktorí dobre poznajú miestne pomery a dokážu sa prispôsobiť podmienkam trhu.

Prieskum tak potvrdil význam nového positioningu značky, ktorý je kľúčovým prvkom strategického plánu. K tomuto cieľu prispieva aj snaha Pioneer Investments postupne vytvoriť tzv. Knowledge Powerhouse.

Čo je FTfm?
FTfm je základným meradlom pre odvetvie globálnej správy fondov. Poskytuje správy, trendové analýzy, rozhovory a sledujú ho najvýznamnejší svetoví správcovia aktív i inštitucionálni investori. FTfm je súčasťou Financial Times a informácie z neho čerpá 36% všetkých čitateľov Financial Times (1,4 milióna čitateľov).

Pioneer Investments