Investíciou roka 2011 sa stal Pioneer Funds – Global Aggregate Bond

Investičná skupina Pioneer Investments v SR obsadila najvyšší post v prestížnej súťaži „Investícia roka 2011“, a to za luxemburský dlhopisový podfond Pioneer Funds – Global Aggregate Bond denominovaný v eurách. Podfond bol ocenený ako najlepší v kategórii „Progresívne dlhopisové fondy“ a zároveň sa stal aj celkovým víťazom súťaže. Podľa analýzy portálu www.investujeme.sk a spoločnosti Fincentrum dosiahol v porovnaní s konkurenčnými produktami najlepší nadvýnos a najvyššie Sharpe ratio, teda pomer výnosu k riziku. Rovnaké ocenenie získal podfond v tejto súťaži aj v Českej republike.

Investičné ciele podfondu Pioneer Funds – Global Aggregate Bond

Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenia kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom období investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia, pozostávajúceho z dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov s investičným stupňom denominovaných v ktorejkoľvek mene ktoréhokoľvek členského štátu OECD, alebo iných voľne zameniteľných menách. Sleduje aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov na trhoch s fixným výnosom investovaným do širokého rozsahu emitentov na dlžobných trhoch vrátane, okrem iného, vládnych emitentov, nadnárodných organizácií, orgánov miestnej samosprávy, medzinárodných verejných inštitúcií a korporátnych emitentov zaregistrovaných, majúcich hlavné sídlo, alebo vykonávajúcich podstatnú časť podnikateľských aktivít na celom svete.

Bližšie informácie k výsledkom súťaže portálu www.investujeme.sk a spoločnosti Fincentrum „Investícia roka 2011“ a hodnotiacim kritériám nájdete na nasledujúcom odkaze:

http://www.investujeme.sk/fincentrum-investiciou-roka-2011-sa-stal-pioneer-funds-global-aggregate-bond/

Pioneer
Invetsments, Bratislava