Fondy Pioneer Investments na špičke európskej ponuky


25.10.2005

Európske analytické centrum FERI FMI zaradilo skupinu Pioneer Investments medzi predných celoeurópskych správcov, pokiaľ ide o čisté predaje. Hodnotenie vychádza z výsledkov dosiahnutých na viacerých časových horizontoch (mesiac, rok, od začiatku roka 2005).

Analytické centrum FERI FMI analyzovalo čisté predaje 833 správcov investícií s celoeurópskou pôsobnosťou, ponúkajúcich v Európe celkom 23 000 fondov. V hodnotení na mesačnom časovom horizonte sa skupina Pioneer Investments umiestnila na 5. mieste a predstihla tak napríklad spoločnosti Merrill Lynch, Fidelity, Franklin Templeton.
Na ročnom horizonte skupina Pioneer Investments obsadila 19. miesto a za obdobie od začiatku 2005 21. miesto. V roku 2001, keď FERI FMI začalo zpracovávať tieto analýzy, sa skupina PIoneer Investments umiestňovala na posledných miestach prvej stovky správcov kapitálu s celeoeurópskou pôsobnosťou. Podrobné hodnotenie.

FERI FMI je významné datové a výzkumné centrum zaoberajúce sa zberom a analýzou dát segmentu otvorených podielových fondov.

Výsledky skupiny Pioneer Investments v septembri 2005
V septembri 2005 dosiahli aktíva vo správe skupiny Pioneer Investments 153,9 miliárd EUR, čo predstavuje medzimesačný nárast spravovaných aktív o 1,4% a nárast 14,9% od začiatku roku. Divízia New Markets, ktorého súčasťou sú aj spoločnosti Pioneer Investments operujúce v Českéj republike a Slovensku, zaznamenala od začiatku roku tok čistých predajov vo výške 92 miliónov EUR. (Zdroj: Pioneer Global Asset Management).

Pioneer Investments, Praha