Jubilejné 5. kolokvium Pioneer Investments opäť privítalo laureáty Nobelovej ceny


Talianske Iseo v dňoch 14. - 15. septembra privítalo účastníkov už piateho ročníka Európskeho kolokvia skupiny Pioneer Investments. Ústrednou témou tohtoročného stretnutia bol súčasný rozpor medzi makro a mikroekonomickými ukazovateľmi vo svetle uplynulých aj súčasných svetových kríz. Pozvanie na diskusiu o aktuálnej problematike a príležitostiach globálnej ekonomickej scény opäť prijali poprední odborníci, medzi ktorými nechýbali laureáti Nobelovej ceny za ekonómiu a ďalší významní svetoví ekonómovia.

Delegáti sa vo svojich príspevkoch zamýšľali nad kľúčovými výzvami, ktorým v súčasnosti čelia spoločnosti zaoberajúce sa správou aktív. V makroekonomickej oblasti sa zamerali najmä na príležitosti pre ďalší rozvoj tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík a na procesy nastavené v tých vyspelejších. Vo sfére mikroekonomickej sa potom bližšie venovali vplyvu ukazovateľov trhu práce na mieru úspor a správanie investorov a tiež možnostiam, ako by vývoj produktov, regulácia a tvorcovia národných politík mohli pomôcť obnoviť udržateľný ekonomický rámec najmä pre mladšie generácie.“

„Cieľom kolokvií je vytvoriť trvalé diskusné fórum, ktoré bude prispievať k riešeniu kľúčových ekonomických výziev a príležitostí najbližších období. Som preto rád, že tohtoročné stretnutie umožnilo diskusiu aj nad tak pálčivým problémom, akým je prebiehajúca dlhová kríza v Európe,"hovorí Roman Pospíšil, generálny riaditeľ spoločností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR a dodáva: „Všetci si uvedomujeme, že táto kríza sa pomaly stáva svetovým problémom a môže mať výrazný dopad nielen na investičné odvetvia, ale aj na chod národných ekonomík, vrátane tej našej.“


V rámci panelových diskusií a odborných seminárov potom hostia spoločne s vrcholnými predstaviteľmi skupiny Pioneer Investments diskutovali nad možnými východiskami a konkrétnejšími riešeniami pre dané oblasti.


Medzi účastníkmi, ktorí predniesli svoje príspevky v rámci tohtoročného kolokvia, patrili:

Robert Engle – laureát Nobelovej ceny pre rok 2003
Christopher A. Pissarides - laureát Nobelovej ceny pre rok 2010
Sir A. James Mirrlees - laureát Nobelovej ceny pre rok 1996
Marco Buti - Generálny riaditeľ Úradu pre ekonomické a finančné záležitosti (DG ECFIN) v rámci Európskej komisie
Arrigo Sadun – Výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu (IMF)
Axel Boersch-Supan – Profesor makroekonómie a verejnej politiky na Max-Planck-Institute pre sociálne právo a sociálnu politiku v Mnichove
Robert F. Wescott – poradca pre ekonómiu bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a prezident spoločnosti Keybridge Research LLC

Partnerom skupiny Pioneer Investments pri organizácii tohto ekonomického fóra je ISEO, neziskové združenie založené profesorom Franco Modiglianim v roku 1998, ktorému dnes predsedá profesor Robert Solow, laureát Nobelovej ceny za ekonómiu. Ten v súčasnosti vyučuje na Massachusetts Institute of Technology v Bostone.

Pioneer Investments