Pioneer Investments oslavuje 10. výročie na slovenskom trhu


V septembri práve pred desiatimi rokmi vstúpila skupina Pioneer Investments na slovenský trh. O tom, že išlo o úspešnú dekádu, svedčí viac ako 108 miliónov EUR pod správou ku koncu augusta 2011 a takmer dvadsaťpäť tisíc klientov, ktorí sa na Slovensku rozhodli investovať prostredníctvom produktov Pioneer. Skupina ponúka svojim klientom možnosť investovania do viac ako 50 otvorených podielových fondov s domicilom v Luxembursku, a to v eurách a amerických dolároch. Vlajkovým produktom Pioneer Investments na slovenskom trhu je Program pravidelného investovania RYTMUS.


"Od vstupu na slovenský trh v roku 2001 sme urobili obrovský krok dopredu,“ konštatuje Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments na Slovensku. „Priebežne rozširujeme a upravujeme produktovú ponuku tak, aby vychádzala v ústrety potrebám našich klientov aj distribučných partnerov. Som presvedčený, že v súčasnosti dokážeme ponúknúť investičné riešenie investorom, ktorí začínajú, ako aj tým skúseným. Naše portfólio tvorí široká škála fondov peňažného trhu, dlhopisových, akciových, komoditných a fondov s absolútnym výnosom, s rôznymi úrovňami rizika, " dopĺňa Ovčarik.

Vlajkovým produktom už od roku 2006 zostáva Program pravidelného investovania RYTMUS, jeden z najflexibilnejších investičných produktov na slovenskom trhu. Ide o životný investičný program, ktorý obsahuje šesť modelových portfólií odlišných svojim pomerom dynamicky a konzervatívne zameraných luxemburských fondov Pioneer, s rôznymi variantmi dĺžok investičného obdobia. Produkty skupiny Pioneer Investments sú slovenským klientom k dispozícii prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia, a. s. a distribučnej siete vybraných investičných sprostredkovateľov.

Skupina Pioneer Investments v SR je aktívna aj na poli spoločenskej zodpovednosti firiem. V spolupráci s poradenskou spoločnosťou Partners Group SK - jedným z jej najväčších distribútorov na Slovensku - už tretím rokom úspešne realizuje vzdelávací projekt Finančná akadémia pre študentov stredných škôl. Hlavným cieľom projektu je pútavou diskusiou priblížiť mladým ľuďom oblasť investovania a ekonomické súvislosti vo vzťahu k reálnému praktickému životu, a tým zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

Pioneer Investments, Bratislava