PIONEER INVESTMENTS:ČISTÉ PREDAJE V AUGUSTE PREKROČILI 1,2 MILIARDY EUR. TRHOVÝ PODIEL NA TALIANSKOM TRHU NEUSTÁLE NARASTÁ

15.9.2005

Pioneer Investments ukončil mesiac august s prílivom aktív vo výške 1,27 mld. EUR. Od začiatku roka tak celkový príliv aktív skupiny Pioneer Investments dosiahol 7,1 mld. EUR. Celkové aktíva v správe skupiny Pioneer Investments narástli za minulý mesiac o 1% a dosiahli výšku 147,2 mld. EUR (+ 13,5% od začiatku roka 2005).

Taliansko dosiahlo obzvlášť pozitívny výsledok – čistých predajov vo výške 920 mil. EUR (+ 5,2 mld. EUR od začiatku roka), predovšetkým vďaka pretrvávajúcim predajným úspechom v oblasti individuálnej správy portfólií v sieti UCI Group a v segmente externých distribučných sietí. Podielové fondy Pioneer Investments pokračovali v upevňovaní svojej pozície medzi správcami aktív s tržným podielom 15,17% (+ 8 bázických bodov oproti predchádzajúcemu mesiacu) a už siedmy mesiac v rade tak zlepšili svoju pozíciu medzi správcami aktív.
Celkové aktíva pod správou Pioneer Investments v Taliansku, ku koncu mesiaca august dosiahli výšku 103,4 mld. EUR; nárast za minulý mesiac bol 1,2% a od začiatku roka 11,4%.

Medzinárodná divízia (Európa okrem Talianska) dosiahla v auguste kladných čistých predajov v hodnote 300 mil. EUR, resp. 1,5 mld. EUR od začiatku roka. Na týchto výsledkoch sa významne podieľali predaje v Španielsku, Švajčiarsku a Nemecku.
Celková výška spravovaných aktív v rámci tejto divízie dosiahla 10 mld. EUR; nárast za minulý mesiac bol 4,4% a od začiatku roka 32,5%.

Divízia New Markets získala za august 115 mil. EUR v čistých predajoch (prevažne z Poľska), resp. 920 mil. EUR od začiatku roka. Pozitívny prírastok zaznamenali i ďalšie trhy tejto divízie. Aktíva spravované touto divíziou dosahujú 5,1 mld. EUR; nárast za minulý mesiac bol 3,4% a od začiatku roka 33,2%.

Americká divízia skupiny zaznamenala v auguste odliv aktív vo výške 77 mil. EUR (- 473 mil. EUR od začiatku roka). Avšak inštitucionálny segment dosiahol pozitívny príliv aktív vo výške 16 mil. EUR a to vďaka investíciám penzijných fondov.
Aktíva spravované touto divíziou dosiahli 28,1 mld. EUR (34,3 mld. USD); nárast od začiatku roka bol 12,3%.
Divízia alternatívnych investícií ukončila mesiac s mierne zápornými čistými predajmi vo výške 8 mil. EUR, pričom od začiatku roka získala táto divízia v čistých predajoch 280 mil. EUR (výsledky tejto divízie sú zahrnuté zároveň vo výsledkoch ostatných divízií).
Celkové aktíva pod správou v hedgeových fondoch vzrástli na 4,4 mld. EUR; nárast za minulý mesiac bol 1,1% a od začiatku roka 13,8%.

Zdroj: Pioneer Investments – Research Unit, Dublin