Poznáte nejaký fond, ktorý zarobil 1 000 000 % ?
Je len jeden – Americký Pioneer Fund


Pioneer Fund – tretí najstarší americký fond a najstarší fond skupiny Pioneer Investments, spravovaný z Bostonu, dosiahol od svojho založenia v roku 1928 ku koncu minulého roka najvyšší kumulatívny výnos, aký bol kedy podielovým fondom dosiahnutý. Celková výkonnosť činila ohromujúcich 1 043 985,15% a Pioneer Fund tak prekonal i svojich dvoch starších konkurentov.

Podľa údajov ratingovej agentúry Morningstar malo 1 000 USD investovaných do triedy A fondu Pioneer Fund v dobe jeho založenia a po odpočítaní vstupného poplatku vo výške 58 USD ku koncu roka 2010 hodnotu zhruba 10,1 miliónov USD, za predpokladu reinvestovaných dividend a ziskov. Index S&P 500 za rovnaké obdobie „zarobil“ 190 953,36% vrátane reinvestovaných dividend.

Je to tak obrovské číslo, že ho systém ratingovej spoločnosti Lipper nebol schopný spracovať a vo chvíli, kedy dosiahlo sedemcifernú hranicu, hlásil chybu. Analytici spoločnosti Lipper potom kontaktovali Pioneer Investments, aby si potvrdili, že tento údaj je naozaj v poriadku. Software jednoducho nebol pripravený na 1 000 000% výnosy.

Pioneer Fund úspešne reprezentuje hodnotový prístup vyvinutý zakladateľom spoločnosti Pioneer, Philipom Carretom. To potvrdili i ďalší manažéri fondu, vrátane Johna Careyho, ktorý ho riadi posledných 25 rokov. „Dlhodobá výkonnosť je zásluhou nášho zamerania na skutočnú hodnotu akcií, dôrazu na fundamentálne ukazovatele, nezávislého výskumu a manažérskeho úsilia,“ uviedol k úspechu fondu Carey. Za viac ako osemdesiatročnú históriu existencie fondu je zatiaľ len jeho štvrtým portfólio manažérom.
Pioneer Fund je tiež pozoruhodným príkladom spoločného prínosu dlhodobého investovania a schopnosti akcií generovať rast. Je to zároveň výborný argument pre aktívny štýl riadenia v porovnaní s pasívnym, indexovým investovaním. Portfólio fondu je riadené konzervatívne. Portfólio manažér vyhľadáva predovšetkým silné a finančne stabilné spoločnosti, ktoré sú schopné platiť nadpriemerný dividendový výnos. Portfólio je zároveň široko diverzifikované, obsahuje zhruba 110 až 130 titulov, a je zainvestované naprieč všetkými sektormi obsiahnutých v benchmarku podfondu. Pri výbere titulov portfólio manažér vyznáva sociálne zodpovedný prístup – vyhýba sa akciám v sektore hazardných hier, liehovín a tabaku.

Žiadni pôvodní držitelia podielových listov fondu Pioneer Fund však už nežijú. Podľa zdrojov Pioneer Investments sú najstaršími podielnikmi investori z 50. a 60. rokov 20. storočia.

Článok o mimoriadnom úspechu fondu Pioneer Fund publikoval 1. februára 2011 list The Boston Globe.

Pioneer Investments, Praha