Pioneer Investments a Partners Group SK: Študentov obchodnej akadémie v Nitre investovanie zaujíma

Po úspešných úvodných prednáškach v Bratislave pokračuje skupina Pioneer Investments v SR spoločne so svojím kľúčovým distribútorom, poradenskou spoločnosťou Partners Group SK v projektu Finančná akadémia pre študentov. Na osemdesiat študentov štvrtých ročníkov nitrianskej obchodnej akadémie tak malo začiatkom novembra možnosť obohatiť si svoje znalosti z finančnej oblasti. Čo je to investovanie, aké sú jeho princípy, prečo a ako si utvoriť finančný plán - aj tieto témy boli súčasťou prezentácíí investičných odborníkov.

"Študenti nitrianskej obchodnej akadémie boli vnímaví a veľmi aktívne sa do prednášky zapájali,“ uvádza Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR, ktorý bol jedným z prednášajúcich. „Je len škoda, že čas vyhradený na prednášku je obmedzený, pretože je vidieť, že študentov tieto témy zaujímajú a sú vhodným doplnkom klasického učiva.“

Spoločne s Miroslavom Ovčarikom študentom prednášal rodený Nitran Dag Bajtala, Team Manager Partners Group SK, pre ktorého bolo vďaka znalosti regióna ľahké strhnúť študentov do autentickej diskusie. „Finančná akadémia je jedinečný projekt a jeho hlavný význam vidím v tom, že oslovuje študentov, ktorí sú na prahu svojich prvých finančných rozhodnutí. Bude ich ovplyvňovať množstvo nesprávnych návykov či vplyvov, avšak pre ich správne rozhodovanie v začiatkoch práce s osobnými financiami je dobré, keď budú rozumieť základným princípom nakladania s peniazmi a tvorby aktív, s ktorými ich na prednáškach oboznamujeme,“ hovorí Dag Bajtala.

Pioneer Investments, Praha