Pioneer Investments ďalej zefektívňuje produktovú ponuku

S platnosťou od 11. decembra 2010 skupina Pioneer Investments celosvetovo sprehľadňuje produktovú ponuku fondov s domicilom v Luxembursku. V rámci týchto zmien dochádza predovšetkým k zlúčeniu niektorých existujúcich podfondov s inými, k zmene názvov vybraných podfondov, k úpravám ich investičných cieľov a k vzniku nových fondov. Ide o ďalší krok v rámci dlhodobej globálnej snahy skupiny o prispôsobenie produktového radu potrebám klientov a meniacim sa podmienkam trhu. Nové názvy podfondov budú lepšie zodpovedať ich investičným cieľom a tiež zaistia dôsledné používanie štandardov pre vytváranie názvov v rámci celého produktového radu.

Pioneer Investments, Bratislava