Skupina Pioneer Investments rozširuje ponuku v Slovenskej republike

5. septembra 2005

Slovenskí klienti majú k dispozícii ďalších 7 podfondov Pioneer Funds. Vyberať si môžu z celkového počtu 47 zahraničných podielových fondov skupiny Pioneer Investments. Novinkou je zavedenie zaistenia investícií v SKK voči menovému riziku, a to pri podfonde Pioneer Funds – Core European Equity.

Novo registrované podfondy Pioneer Funds:

- Euro Strategic Bond (EUR)
- European Quant Equity (EUR)
- Global High Yield (EUR, USD)
- EURO INFLATION LINKED (EUR)
- EUROPEAN EQUITY YIELD (EUR)
- TOP US PLAYERS (EUR, USD)
- TOTAL RETURN DYNAMIC (EUR)

Nové produkty sú konštruované pre vyšší výnosový potenciál, pretože predstavujú možnosť prístupu na trhy vyznačujúce sa vyšším tempom zhodnotenia kapitálu.

Významnou súčasťou ponuky Pioneer Investments sú fondy označované „total return“ (napr. už existujúci Pioneer Funds - Total Return Defensive alebo po novom aj Pioneer Funds - Total Return Dynamic), ktoré ponúkajú možnosť pozitívnej výkonnosti bez ohľadu na vývoj na trhoch.

Dňom 5. septembra 2005 Pioneer Investments ponúka aj zaistenie investícií do SKK voči menovému riziku, a to pri akciovom podfonde Pioneer Funds – Core European Equity. Ide o ojedinelú ponuku významne obohacujúcu investičné možnosti klientov.

Slovenským klientom prinášame tri typy investičnej príležitosti. Skúsenejším klientom dáva naša ponuka možnosť doplňovať jadrové investičné pozície v portfóliu o investičné stratégie s potenciálom vyššieho výnosu. Klientom, ktorí sú konzervatívni, prinášame možnosť investovať do produktov zameraných na pozitívnu výkonnosť bez ohľadu na vývoj na trhoch (total return alebo absolútnu výkonnosť) ako je napr. PF - TOTAL RETURN DEFENSIVE, PF - TOTAL RETURN DYNAMIC a PF - EURO STRATEGIC BOND. Tretia možnosť sa týka zaistenia voči menovému riziku. Aj napriek tomu, že klienti investujú v korunách, sú držiteľmi aktív v cudzej mene, ktorých hodnota je vyjadrovaná v korune. Posilňovanie koruny môže hodnotu aktív v cudzej mene oslabovať. Voči tomuto nebezpečenstvu teraz, v prípade PF - Core European Equity, investorov chránime,“ hovorí Ing. Pavol Bulla, Country manažér skupiny Pioneer Investments v Slovenskej republike.

Od začiatku roka dosiahli čisté predaje produktov skupiny Pioneer Investments v Slovenskej republike v rodine fondov Pioneer Funds II (predchádzajúci názov Pioneer New Europe Funds) 26 022 543 EUR (stav k 29.7. 2005). V rodine podfondov Pioneer Funds dosiahli čisté predaje od začiatku roka 6 406 188 EUR (stav k 29.7.2005).

Od samotného začiatku slovenskí klienti investovali celkovo do fondov skupiny Pioneer Investments 70 976 599 EUR (stav k 29.7.2005).

Skupina Pioneer Investments, Bratislava