Ďalšie dva fondy skupiny Pioneer Investments potvrdili svoju kvalitu

Dva akciové podfondy luxemburskej rodiny Pioneer Funds opäť získali pozitívne hodnotenia svojej kvality, keď agentúra Standard and Poor's potvrdila rating „AA“ podfondu Pioneer Funds - Global Ecology a „A“ pre Pioneer Funds - Global Select. Agentúra ocenila najmä skúsenosti a štruktúrovaný, pragmatický prístup portfólio manažérov.

Pioneer Funds - Global Ecology:
Podfond riadi portfólio manažér Christian Zimmerman, ktorý patrí medzi najskúsenejších manažérov ekologických etických fondov. Cieľom podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojich celkových aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré vyrábajú produkty alebo technológie šetrné k životnému prostrediu alebo ktoré prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho prostredia a majú sídlo alebo konajú prevažnú časť svojej hospodárskej činnosti v akejkoľvek krajine na svete. Medzi tieto spoločnosti patria spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti kontroly znečisťovania ovzdušia, alternatívnych zdrojov energie, recyklovania, spaľovania odpadu, úpravy odpadových vôd, čistenia vody a biotechnológií.

Pioneer Funds - Global Select:
Podfond riadi Michael Rachor, ktorý v pozícii hlavného portfólio manažéra tento rok v júli vystriedal Haralda Staudingera. Rachor sa na riadení podfondu podieľal už od roku 2001 a je zároveň členom globálneho akciového tímu v Dubline. Cieľom podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu investovaním minimálne dvoch tretín svojich celkových aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami súvisiacich nástrojov. Tieto spoločnosti môžu mať sídlo alebo konať prevažnú časť svojej hospodárskej činnosti v akejkoľvek krajine na svete. Podfond sa neobmedzuje na žiadny konkrétny sektor a môže investovať do širokej škály odvetví. Jeho cieľom je pridať hodnotu investovaním do vybraných príležitostí identifikovaných investičným manažérom ako atraktívne z hľadiska fundamentálnych hodnôt spoločnosti.

Oba podfondy sú súčasťou produktovej ponuky skupiny Pioneer Investments v SR a sú distribuované prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia a.s. a distribučnej siete nezávislých investičných sprostredkovateľov.

Pioneer Investments, Bratislava