Sedem moderných portfólií od Pioneer Investments

Investičná skupina Pioneer Investments pripravila v spolupráci s poisťovňou AEGON sedem nových portfólií do investičných životných poistení pre klientov spoločnosti Partners Group SK. Ide o portfóliá zložené z podielových fondov renomovaných svetových správcov, ktoré sa líšia investičnou stratégiou ale aj rizikovým profilom a je možné ich v rámci jednej poistky skombinovať.

„Sprostredkovatelia spoločnosti Partners Group SK tak majú možnosť vyberať zo širokej palety investičných portfólií a vďaka tomu prispôsobiť produkt potrebám klienta,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR.
Branislav Bustik, riaditeľ pre obchod a marketing spoločnosti AEGON Slovensko dodáva: „Spolu s novými investičnými možnosťami sme rozšírili ponuku našich produktov o ďalšie jedinečné pripoistenia, ktoré sú novinkami na slovenskom trhu.“
„Som veľmi rád, že sa nám v spolupráci s významnými partnermi Pioneer Investments a Aegon podarilo opätovne potvrdiť našu proklientsky orientovanú stratégiu. Našim klientom nielen vyberáme najlepšiu alternatívu z existujúcej ponuky na trhu, ale ju predovšetkým aktívne vytvárame v prospech klienta v súlade s podmienkami trhu. Tento unikátny prístup poskytuje novú istotu pre finančnú situáciu klienta, ako aj rozšírené možnosti zhodnotenia jeho investícií v dlhodobom horizonte,“ hovorí Bohuslav Benedek, generálny riaditeľ Partners Group SK.

Stručný popis jednotlivých portfólií:

Rentier Invest predstavuje sedem modelových portfólií – na seba nadväzujúcich línií, ktoré pokrývajú investičné obdobia rôznej dĺžky. Každá línia má iný podiel akciových a dlhopisových investícií a so vzrastajúcim číslom línie sa skracuje daný investičný horizont a zároveň sa znižuje podiel rizikovej časti v prospech časti konzervatívnej.

Multibrand Pioneer P.F. – Global Changes je aktívne riadené portfólio renomovaných svetových správcov fondov s flexibilnou stratégiou, ktorá umožňuje investovať do akciových aj do komoditných fondov.

Balansované portfólio je určené pre investorov s dlhodobým investičným horizontom (5 rokov a viac). Portfólio je tvorené kvalitnými podielovými fondmi štyroch renomovaných svetových správcov. Obsahuje dlhopisový fond od spoločnosti BlackRock a akciové fondy zamerané na vyspelé trhy od správcov aktív Franklin Templeton, DWS Investments a Pioneer Investments.

Dynamické portfólio je určené investorom s dlhodobým investičným horizontom (7 rokov a viac). Portfólio je tvorené kvalitnými podielovými fondmi renomovaných globálnych správcov so zameraním na investície do akcií firiem pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch. Skladá sa z akciových fondov s vysokými ratingmi zameraných na rozvíjajúce sa trhy od spoločností BlackRock, GAM a Pioneer Investments.

Rastové portfólio je určené pre investorov s dlhodobým investičným horizontom (7 rokov a viac). Portfólio je tvorené kvalitnými podielovými fondmi renomovaných svetových správcov so zameraním na akcie firiem pôsobiacich na vyspelých trhoch. Portfólio akciových fondov s vysokými ratingmi zameraných na rozvinuté trhy od spoločností Vontobel Asset Management, Franklin Templeton a Pioneer Investments.

Zaistené portfólio je zložené z fondov využívajúcich nástroje na ochranu kapitálu až do konca príslušného obdobia zaistenia. Je určené konzervatívnym investorom s investičným horizontom v dĺžke 3 roky a viac. Ide o zaistené fondy od spoločnosti HSBC a Pioneer Investments.

Komoditné portfólio je určené pre skúsených investorov s vyšším sklonom k riziku, investujúcich dlhodobo (7 rokov a viac). Cieľom portfólia je umožniť investorom podieľať sa na výkonnosti komoditných trhov. Ide o portfólio zložené z fondu zameraného na firmy pôsobiace v sektore energetiky a alternatívnych energií od spoločnosti BlackRock a komoditného fondu od skupiny Pioneer Investments.


Upozornenie:
Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporučenie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.
Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na
http://www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf.
Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu.
Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 004 210, na internetových stránkach
www.pioneerinvestments.skalebo u Vášho finančného poradcu, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami a s manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Pioneer Investments, Bratislava