Ďalší rating pre Pioneer Funds potvrdený!

Agentúra Standard and Poor's v auguste 2010 potvrdila rating „A“ pre ďalší z rady luxemburských podfondov Pioneer Funds: Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity, prostredníctvom ktorého je možné investovať do akcií rozvíjajúcich sa európskych trhov vrátane oblasti Stredomoria. Rating obhájil najmä vďaka citlivému prístupu skúseného portfólio manažéra.

Podfond riadi už päť rokov portfólio manažér Marcin Fiejka, ktorý je členom tímu pre globálne rozvíjajúce sa trhy vedeným senior portfólio manažérom Johnom Pollenom. Aj napriek relatívne nízkej výkonnosti v rokoch 2007 a 2008, ktorá bola spôsobená nepriaznivou situáciou na trhu, podfond prekonal svoj benchmark. Prístup k správe fondu je stabilný a príliš sa nemení. Portfólio manažér čerpá informácie od miestnych tímov v rade rozvíjajúcich sa európskych krajín, ale venuje sa aj vlastným výskumom.

Investičné ciele podfondu Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity:
Cieľom podfondu Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Minimálne dve tretiny celkových aktív sú investované do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojej ekonomickej činnosti v rozvíjajúcich sa európskych krajinách, vrátane krajín v oblasti Stredozemného mora a okolia (napríklad Rusko, Poľsko, Turecko, Izrael, Česká republika, Maďarsko a pod). Podfond je vhodný ako doplnok akciového portfólia. Je vhodný pre individuálnych investorov, ktorí sa chcú podieľať na špecializovaných akciových trhoch.

Pioneer Investments, Bratislava