Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund obhájil rating AAA

Agentúra Standard & Poor’s potvrdila pre podfond Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund najvyšší možný rating AAA. Standard & Poor’s ocenila predovšetkým dlhodobé úspešné manažérske vedenie podfondu - od roku 2001 pod taktovkou skúseného portfólio manažéra Johna Careyho, stabilné zdroje podpory a schopnosť podfondu výkonnostne obstáť aj v dobách klesajúcich trhov.

Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund je luxemburským klonom pôvodného fondu Pioneer Fund, amerického vlajkového fondu skupiny Pioneer Investments z roku 1928. Taktiež Pioneer Fund je úspešne riadený Johnom Careyom a jeho týmom, a to už od roku 1986.

Investičné ciele podfondu Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund:
Cieľom podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov amerických emitentov. Podfond využíva metódy, ktoré vyvíja Investičný manažér (Pioneer Investment Management, Inc.) už od roku 1928. Investuje do diverzifikovaného portfólia starostlivo vybratých akcií, ktoré boli vydané spoločnosťami, ktoré nevyhnutne nemajú za cieľ dosahovať nadpriemerný rast výnosov a ziskov, ale ktorých cenné papiere predsa len odrážajú určitú prémiu. Používajúc tieto metódy, Investičný manažér identifikuje cenné papiere s prijateľnými súčasnými cenami v súvislosti s očakávanými budúcimi hodnotami a konzistentne riadi tento majetok, až pokiaľ sa nesplnia uvedené očakávania.

Pioneer Investments, Bratislava