PIONEER INVESTMENTS V SR ROZŠÍRIL PONUKU O ĎALŠIE PODFONDY PIONEER FUNDS

Podfondy Pioneer Funds – Gold and Mining, Pioneer Funds – Latin American Equity a Pioneer Funds – Indian Equity rozšírili produktovú radu luxemburskej rodiny Pioneer Funds. Ide o špecificky zamerané podfondy, ktoré vhodne dopĺňajú súčasnú ponuku viac ako 50 podfondov v rámci tejto rodiny. Skupina Pioneer Investments v SR tak reaguje na dopyt svojich klientov a distribútorov po tomto type produktu.

„Fondy zamerané na rozvíjajúce sa trhy (ako je napr. Latinská Amerika) sa stávajú stále obľúbenejšími akciovými stratégiami“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country manager Pioneer Investments v SR a dodáva, „investovanie do týchto podfondov tak môže byť zaujímavou investičnou príležitosťou pre klientov, ktorí premýšľajú o kvalitnom doplnku svojho investičného portfólia.“

Pioneer Funds – Latin American Equity
Cieľom podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v dlhodobom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín jeho celkových aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré majú sídlo v krajinách Latinskej Ameriky alebo v týchto krajinách konajú prevažnou časťou svojej hospodárskej činnosti. Neexistuje žiadne formálne obmedzenie, pokiaľ ide o podiel celkových aktív podfondu, ktoré môžu byť investované do určitej krajiny.


Pioneer Funds – Indian Equity

Cieľom podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín jeho celkových aktív do akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré majú svoje sídlo v Indii alebo v Indii vykonávajú prevažnú časť svojej hospodárskej činnosti. Podfond sa snaží pridať hodnotu investovaním do vybraných príležitostí, pri ktorých investičný manažér identifikoval silný rastový potenciál na základe fundamentálnych ukazovateľov spoločnosti.

Pioneer Funds – Gold and Mining
Cieľom podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín jeho celkových aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sa primárne, priamo či nepriamo, zaoberajú ťažbou, spracovaním, výrobou, distribúciou alebo inými obchodnými transakciami so zlatom a ďalšími kovmi alebo minerálmi. Podfond nevlastní žiadne fyzické zlato ani iné kovy. Nie je stanovený žiadny formálny podiel čistých aktív podfondu, ktorý je možné investovať v niektorej z geografických oblastí.


Nové podfondy sú k dispozícii opäť prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia a distribučnej siete nezávislých investičných sprostredkovateľov.

Viac nielen o rodine luxemburských fondov Pioneer Funds nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

Pioneer Investments