Program RYTMUS od Pioneer Investments ešte flexibilnejší

Začiatok roka odštartoval Pioneer Investments v SR s viacerými novinkami v Programe pravidelného investovania RYTMUS. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí možnosť uzatvoriť si RYTMUS ako účelové sporenie na dôchodok a využiť daňové výhody s tým spojené. K súčasným trom portfóliám ďalej pribudli tri nové, opäť s rôznym rizikovým profilom.

Ďalšou praktickou novinkou pre klientov bude možnosť presunu doteraz zainvestovanej čiastky pri zmene portfólia. Taktiež sa zjednodušuje administratíva spojená s týmto produktom.

„Reagujeme tak na požiadavky klientov a distribútorov. Je v našom záujme, aby si produkt RYTMUS udržal status jedného z najflexibilnejších investičných produktov na slovenskom trhu,“ konštatuje Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR.

Program pravidelného investovania RYTMUS si môžu klienti na Slovensku uzatvoriť od roku 2006. Ide o životný investičný program obsahujúci modelové portfóliá odlíšené pomerom dynamicky a konzervatívne zameraných luxemburských fondov Pioneer. Portfóliá boli vytvorené tak, aby v súlade so zásadou rozkladania rizika pre klienta pokrývali investičné obdobia rôznych dĺžok.

Aktuálne tak klienti majú možnosť voliť z nasledujúcich šiestich portfólií: Portfólio 1 - Konzervatívne, Portfólio 2 – Balancované, Portfólio 3 – Dynamické, Portfólio 4 – Extra konzervatívne, Portfólio 5 – Balancované plus a Portfólio 6 – Superdynamické.

Program pravidelného investovania RYTMUS je klientom k dispozícii prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank Slovakia, a.s. a distribučnej siete investičných sprostredkovateľov.

Pioneer Investments, Bratislava