Pavel Červenka riaditeľom pre produkty v regióne CEE Pioneer Investments

V novembri 2009 bol Pavel Červenka (36) menovaný do funkcie riaditeľa pre produkty v regióne CEE (strednej a východnej Európy) Pioneer Investments. Pavel Červenka pôsobí v skupine Pioneer Investments v SR od roku 1996 a má na starosti najmä vývoj a implementáciu nových investičných produktov ako pre retailovú, tak pre privátnu klientelu v Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku a Slovinsku. Novo bude zodpovedný aj za produkty v ostatných krajinách regiónu, teda v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.

Pavel Červenka má dlhoročné skúsenosti z oblasti finančníctva. Pred nástupom do skupiny Pioneer Investments v rokoch 1994 a 1995 krátko pôsobil v Komerční banke vo sfére služieb pre retailových klientov. Od roku 2003 zastával v Pioneer Investments ČR pozíciu riaditeľa vývoja produktov a podieľal sa okrem iného na vývoji produktu životného cyklu s názvom Rentier Invest.

V roku 1992 vyštudoval na Národno-vzdelávacom inštitúte odbor ekonómia a angličtina. Hovorí aktívne anglicky a pasívne rusky a španielsky.

Pioneer Investments