Finančná akadémia Pioneer Investments úspešne zahájená

V pondelok, 18. mája 2009, bol zahájený projekt Finančná akadémia investičnej skupiny Pioneer Investments SR dvoma prednáškami na Gymnáziu Jána Papánka (Vazovova) v Bratislave. Śtudentom druhého ročníka prednášal o investičnom správaní a ekonomických pojmoch Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR.

Prvá séria prednášok prebehla za veľkého záujmu študentov, ktorí sa prednášajúceho pýtali napríklad na pojmy akciový index, podielové fondy a rating. „Bol som prekvapený znalosťami niektorých študentov, ktorí vedeli vysvetliť pojmy ako akcia či dlhopis. Som rád, že znalosti stredoškolákov v tejto oblasti pokročili. Dôkazom bolo i to, že niektorí vedeli, kde hľadať ceny akcií jednotlivých spoločností,“ zhrňuje dojmy Miroslav Ovčarik.

Pozitívne prednášku a záujem študentov hodnotila i Zuzana Vorelová, zástupkyňa riaditeľky Gymnázia J. Papánka pre technicko-ekonomickú oblasť: „Som potešená, že sa nám podarilo zaradiť našu školu do projektu Finančnej akadémie Pioneer Investments SR. Budúci rok uvažujeme o rozšírení prednášok na aktuálnu tému.“

Na projekte budú ďalej spolupracovať nasledujúce bratislavské stredné školy, naplánovaných je do konca školského roku 2008 / 2009 celkom dvanásť prednášok:

Gymnázium L. Novomeského - 28. mája 2009
Gymnázium Grösslingova – 1., 2. a 15. júna 2009
Obchodná akadémia Imricha Karvaša - 24. a 25. júna 2009.

„Po pozitívnom prijatí Finančnej akadémie v Česku, sme sa rozhodli v tejto aktivite nielen pokračovať, ale rozšíriť ju aj na Slovensko,“ uvádza Dana Řezníková, riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments v ČR a SR. „Často sa stretávame s tým, že ani dospelí nie sú príliš vzdelaní v oblasti investovania a napriek tomu investujú. Potom ich prekvapí akákoľvek zmena, ktorá na finančných trhoch nastane. Je dobré začať už pri tých najmladších. Finančné vzdelávanie považujeme v tomto odbore za kľúčové,“ dodáva Dana Řezníková.

Súčasťou prednášky bolo i vyplnenie dotazníka, ktorý má za úlohu zistiť úroveň vzdelania študentov v oblasti financií. Finančná akadémia je určená pre študentov slovenských stredných škôl a jej cieľom je objasniť základné pojmy z oblasti finančných a kapitálových trhov a zvýšiť tak finančnú gramotnosť žiakov gymnázií a stredných ekonomických či obchodných škôl. Pilotný projekt Finančnej akadémie zahájila skupina Pioneer Investments už v roku 2008 v Českej republike a bol spočiatku zameraný na základné, neskôr stredné školy.

Pioneer Investments, Bratislava