Skupina Pioneer Investments prijala Zásady zodpovedného investovania OSN

Skupina Pioneer Investments oznamuje, že 27. marca 2009 prijala Zásady zodpovedného investovania OSN, súbor šiestich zásad správnej praxe. Skupina sa podpisom zaviazala začleniť do procesov investičnej analýzy a rozhodovania napríklad otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia alebo spoločenskej zodpovednosti.

Zásady zodpovedného investovania OSN sú definované nasledovne:


1. Skupina začlení otázky ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a riadenia do procesov investičnej analýzy a rozhodovania
2. Skupina vyššie zmienené otázky začlení do svojich vlastníckych zásad a praxe
3. Bude sa usilovať o sprístupnenie príslušných informácií k otázkam zo strany subjektov, do ktorých investuje
4. Skupina bude podporovať prijatie a implementáciu Zásad v rámci celého investičného odvetvia
5. V rámci implementácie Zásad bude skupina spolupracovať na zvyšovaní efektivity svojich procesov
6. Skupina bude podávať správy o svojej činnosti a o priebehu implementácie Zásad

Vítame, že skupina Pioneer Investments prijala Zásady zodpovedného investovania, ktorým sa dostalo podpory i od OSN,“ uvádza výkonný riaditeľ Principles for Responsible Investment James Gifford a dodáva: „Skupina sa tak pripája k rade subjektov uznávajúcich zásadný vplyv zaradenia hľadísk ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a podnikového riadenia do procesu investičného rozhodovania. Tešíme sa na jej aktívnu účasť a sme si istí, že napomôže rozšíreniu praxe v oblasti zodpovedného investovania v Taliansku.“

„Sme si plne vedomí dôležitej úlohy, ktorú ako správcovia aktív zastávame pri dlhodobej správe majetku osôb i potenciálne zásadného vplyvu tohto odvetvia na otázky ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a podnikového riadenia,“ prehlásil Dario Frigerio, generálny riaditeľ skupiny Pioneer Investments. „Veríme, že zodpovedné investovanie a správna podniková prax zvýši transparentnosť, zodpovednosť a informovanosť a pomôže posilniť dôveru na trhu.“

Pioneer Investments