Pioneer Fund pokračuje na svojej ceste za úspechom

Ratingová agentúra Standard&Poors v novembri potvrdila fondu Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund najvyšší rating AAA. Za kvalitami pôvodného fondu Pioneer Fund, z ktorého tradičných investičných zásad vychádza aj luxemburský klon Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, stoja predovšetkým výnimočné schopnosti jeho portfólio manažérov. Tí boli za osemdesiat rokov histórie fondu iba štyria.

Krátko po založení Pioneer Fund prišla svetová kríza. Akciové trhy postihol najväčší prepad v histórii, napriek tomu vďaka prvému portfólio manažérovi fondu Philipovi Carretovi Pioneer Fund obstál lepšie ako Wall Street a navzdory depresii nevynechal výplatu dividendy. Dnešný portfólio manažér John Carey o svojich kvalitách presvedčil zase na začiatku milénia, kedy obstál v čase prepadu.

„Dlhá história a stabilný manažment mali na fond vždy pozitívny vplyv. Od svojho vzniku bola výkonnosť fondu za každých desať rokov kladná, napriek tomu, že od roku 1928 postihlo americký trh sedemnásť veľkých prepadov,“ zhrňuje jedinečnosť fondu Miroslav Ovčarik, Country Manager skupiny Pioneer Investments v SR.

Od októbra minulého roku čelí fond osemnástemu medvediemu trhu. Portfólio manažér je tak postavený pred ďalšiu príležitosť pokračovať v úspešnej štatistike prekonávania indexu.

Pioneer Investments, Bratislava