Pioneer Investments zefektívňuje produktovú ponuku

S platnosťou od 13. decembra 2008 skupina Pioneer Investments celosvetovo sprehľadňuje produktovú ponuku fondov s domicilom v Luxembursku. V rámci týchto zmien dochádza predovšetkým k zlúčeniu niektorých nastávajúcich podfondov s inými, k zmene názvov vybraných podfondov, k úpravám ich investičných cieľov a k vzniku nových fondov. Ide o ďalší krok v rámci globálnej dlhodobej snahy skupiny o prispôsobenie produktového radu potrebám klientov a meniacim sa podmienkam trhu.

„Hlavným cieľom týchto zmien je efektívne využitie investičných kapacít našej skupiny a sprehľadnenie našej produktovej ponuky tak, aby vychádzala v ústrety potrebám našich klientov,“ vysvetľuje Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer SR a dodáva: „Nové názvy podfondov budú potom lepšie zodpovedať ich investičným cieľom a tiež zaistia dôsledné používanie štandardov pre vytváranie názvov v rámci celého produktového radu.“

V SR sú distribuované rodiny fondov Pioneer Funds, Pioneer S.F. a Pioneer P.F.

Podrobnosti k zmenám sú uvedené tu.

Najčastejšie otázky a odpovede k racionalizácii produktovej ponuky luxemburských fondov Pioneer v roku 2008 sú uvedené tu.

Pioneer Investments, Bratislava