Vyšší rating pre Pioneer Investments

Medzinárodná agentúra Fitch Ratings zvýšila manažérske hodnotenie skupiny Pioneer Investments z úrovne M2 na M2+. Zvýšením ratingu tak agentúra ocenila činnosť investičných centier skupiny v Miláne, Dubline a Bostone v oblasti správy aktív a vysoký štandard manažérskeho riadenia.

Fitch Ratings, ktorá je súčasťou skupiny Fitch Group, ocenila stabilitu skupiny Pioneer Investments a jej dlhodobo vynikajúce finančné výsledky. Pridaním znamienka „+“ k doterajšiemu ratingu M2 agentúra vyzdvihuje schopnosť skupiny vytvárať pre svojich klientov pridanú hodnotu a jej úsilie stať sa globálnym správcom aktív.

„Rating M2+ potvrdzuje zaradenie skupiny Pioneer Investments medzi stabilné a finančne silné investičné spoločnosti s preukázateľnými výsledkami. Držiteľmi tohto hodnotenia sú spoločnosti riadené vysoko skúsenými investičnými manažérskymi tímami s profesionálnym administratívnym zázemím,“ reaguje na získané ocenenie Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR.

Skupina Pioneer Investments oslavuje tento rok 80 rokov od vzniku svojho prvého fondu s názvom Pioneer Fund. V roku 1928 ho založil Philip L. Carret a dnes je štvrtým najstarším fondom v USA. Na Slovensku pôsobí Pioneer Investments od roku 2001.

Pioneer Investments, Bratislava