PIONEER VYUŽÍVA NOVÉ INVESTIČNÉ MOŽNOSTI

Skupina Pioneer Investments prichádza na trh s novým investičným riešením. Do produktovej ponuky luxemburských fondov Pioneer Funds zaradila dva akciové podfondy stratégie 130/30. Táto stratégia umožňuje ďaleko lepšie reagovať na trhovú situáciu aj v dobe väčších výkyvov akciových trhov.

Obidva nové podfondy Pioneer Funds - Global Diversified 130/30 a Pioneer Funds - European Equity 130/30 využívajú revolučnú stratégiu 130/30. Tá manažérovi aktívne riadeného portfólia poskytuje širší manévrovací priestor a umožňuje mu lepšie využiť vlastný analytický výskum. Môže tak významnejšie ťažiť z pozitívneho i negatívneho výhľadu a súčasne zachovať plnú trhovú expozíciu, akú má manažér tradičného portfólia.

Čo presne znamená stratégia 130/30? Tieto stratégie predstavujú smer, ktorým sa budú uberať v budúcnosti aktívni správcovia, ktorí sa budú chcieť vymedziť proti poskytovateľom lacných indexových fondov. Nejde teda o alternatívnu triedu aktív, ale o akciové stratégie s väčšou flexibilitou.

Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR vysvetľuje: „V porovnaní s tradičnými akciovými fondmi ide o flexibilnejšiu akciovú stratégiu. Ak použijeme toto názvoslovie pre klasické fondy, budú mať označenie 100/0. Zároveň platí, že klasické fondy majú iba takzvané long pozície, teda cenné papiere nakúpené za vlastný kapitál. V terminológii 130 manažér nakúpi 30% portfólia takzvane na úver, t.j. nakúpi cenný papier na úver. Takto nakúpi pozície, ktorým verí. Číslo 30 za znamienkom lomeno predstavuje short pozíciu (30% z portfólia), teda cenný papier, ktorý je zapožičaný a ihneď predaný. Cieľom je neskôr ho nakúpiť lacnejšie a tým realizovať profit. Hotovosť získaná výnosom zo short pozície potom obvykle umožní manažérovi nakúpiť ekvivalent long pozícií nad 100“.

Svoj výklad dopĺňa Miroslav Ovčarik krátkym príkladom: „Manažér spravuje portfólio v hodnote 100 miliónov. Pri stratégii 130/30 kúpi za 130 miliónov akcie, ktorým v rámci svojho porovnávacieho indexu, respektíve svojej stratégie, verí. Na to si vezme úver vo výške 30 miliónov. Súčasne predá za 30 miliónov nakrátko (short) akcie, ktorým neverí s tým že si ich požičia a na trhu predá. Bude profitovať z ich podvýkonnosti, pretože predpokladá, že neskôr ich kúpi lacnejšie, ako ich dnes predal a vráti späť. Ak postavíme 30 miliónov nakúpených na úver proti 30 miliónom predaných akcií, ktoré nevlastní (short), zostáva čistá pozícia 100 miliónov a hrubá pozícia 160 miliónov.“

Základné informácie:

Pioneer Funds - Global Diversified 130/30
Globálny akciový podfond vhodný pre investorov s vyššou toleranciou k riziku, alebo ako doplnok konzervatívnejšieho portfólia.

Minimálna vstupná investícia: 30 000 Skk
Minimálna následná investícia: 10 000 Skk
Vstupný poplatok max. 5%

Pioneer Funds - European Equity 130/30
Európsky akciový podfond vhodný pre investorov s vyššou toleranciou k riziku, alebo ako doplnok konzervatívnejšieho portfólia.

Minimálna vstupná investícia: 30 000 Skk
Minimálna následná investícia: 10 000 Skk
Vstupný poplatok max. 5%

Pioneer Investments, Bratislava