NOVÝ KOMODITNÝ FOND SKUPINY PIONEER INVESTMENTS

Komoditný podfond Pioneer Funds – Commodity Alpha rozšíril produktovú radu luxemburskej rodiny Pioneer Funds. Pribudlo k nemu aj niekoľko ďalších aktívne riadených podfondov, ktoré vhodne dopĺňajú aktuálnu ponuku v rámci tejto rodiny. Skupina Pioneer Investments tak reaguje na dopyt svojich klientov po tomto type produktu.

Pridanou hodnotou k zaujímavému výnosovému potenciálu podfondu Pioneer Funds – Commodity Alpha je aktívna alokácia a optimalizácia portfólia na základe analýz historických scenárov. Podfond investuje, okrem iného, do tzv. malých komodít a využíva nástroje k zníženiu krátkodobých poklesov trhu, akými sú napríklad krátke pozície umožňujúce profitovať z poklesu cien vybraných komodít. Portfólio Pioneer Funds – Commodity Alpha predstavuje široké investičné spektrum – jeho benchmark obsahuje 31 komodít.

„Na Slovensku ide už o druhý komoditný podfond skupiny Pioneer Investments. Tým prvým bol Pioneer S.F. – EUR Commodities. Napriek tomu, že oba podfondy majú rovnaký benchmark (Dow Jones AIG Commodity Index), s ohľadom na vyššie spomínanú stratégiu má manažér Pioneer Funds – Commodity Alpha viacero možností, ako benchmark prekonávať. Nový komoditný podfond je preto vítaným doplnkom našej produktovej ponuky.“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR. „Vývoj cien komodít je nezávislý na dianí na akciových či dlhopisových trhoch, čo pre investorov znamená plus aj v tom, že nemusia sledovať, či akcie alebo dlhopisy práve rastú alebo klesajú“, dopĺňa Miroslav Ovčarik.

V Slovenskej národnej banke bolo zaregistrovaných celkom 16 nových podfondov Pioneer Funds, prevažne akciového zamerania. Päť z nich už bolo zároveň uvedených do aktívnej distribúcie.

Nové podfondy budú k dispozícii opäť prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank a vybraných distribučných sietí nezávislých finančných poradcov.

Viac nielen o rodine luxemburských fondov Pioneer Funds nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments www.pioneerinvestments.sk


Pioneer Investments, Bratislava