Tohoročná Cena Jaroslava Seiferta v rukách Františka Listopada

František Listopad prevzal včera podvečer prestížne ocenenie – Cenu Jaroslava Seiferta (CJS) z rúk profesora Františka Janucha, zakladateľa CJS a predsedu správnej rady Nadácie Charta 77, Jiřího Brabca, predsedu poroty CJS a Romana Pospíšila, generálneho riaditeľa skupiny Pioneer Investments v ČR a SR. Porota ocenila Novembrovú najnovšiu zbierku Rosa Definitiva.

Literárna Cena Jaroslava Seiferta je každoročne vyhlasovaná Nadáciou Charta 77. Táto Cena sa udeľuje za vynikajúce básnické alebo beletristické dielo, vydané alebo inak zverejnené v Českej republike či v zahraničí v posledných troch rokoch. Výnimočne je udeľovaná aj za dielo celoživotné. S cenou je spojená odmena vo výške 300 000 korún, ktorú poskytuje finančná skupina Pioneer Investments v Českej republike. Súčasťou tohto významného ocenenia je grafika od Emanuela Ranného „Havrania krajina“, suchá ihla, 90. roky.

Sprievodkyňou slávnostného večera, ktorý sa konal v priestoroch kostola sv. Anny – „Pražskej križovatke“ nadácie Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, bola Štepánka Duchková. Prítomní hostia mali možnosť vychutnať si hudobné vystúpenie Jana Jiráně so skupinou Botafogo.

František Listopad (nar. 1921 v Prahe) publikuje od roku 1938. Po roku 1941 žil v ilegalite. V roku 1945 sa stal spoluzakladateľom denníka Mladá fronta a riadil v ňom kultúrnu rubriku. Po februári 1948 zostal v Paríži, kde pracoval ako novinár a televízny režisér. V roku 1958 sa usadil v Portugalsku, kde žije dodnes. Bol okrem iného riaditeľom Národného divadla v Lisabone a založil Vysokú divadelnú a filmovú školu. Jeho dielo vychádzalo knižne v českých exilových vydavateľstvách a po roku 1989 aj v starej vlasti.


Pioneer Investments, Bratislava