PIONEER INVESTMENTS VSTUPUJE NA INŠTITUCIONÁLNE TRHY SEVERNEJ EURÓPY

Skupina Pioneer Investments potvrdila svoj zámer stať sa významným hráčom na inštitucionálnych trhoch severnej Európy. Do novo zriadenej pozície Head of Institutional Business, Nordic Region, vymenovala Matsa Langensjö a plánuje zriadenie kancelárie v Štokholme.

Mats Langensjö pracoval ako generálny riaditeľ firmy Aon Consulting v Štokholme, ktorú založil v roku 2004. Predtým pôsobil vo funkcii výkonného riaditeľa firmy Goldman Sachs Asset Management v Londýne a na inštitucionálnom trhu sa pohybuje takmer 15 rokov.
Svoje vymenovanie zhodnotil nasledovne: „Pioneer Investments vstupuje do regiónu severnej Európy v dobe, keď penzijné a poisťovacie odvetvia prežívajú zásadnú zmenu a sú pripravené aj na nové výzvy. Osobne mám veľkú radosť z toho, že nastupujem do takej významnej firmy zaoberajúcej sa správou majetku v globálnom meradle. Myslím, že má ešte stále ohromný potenciál.“
Riaditeľ pre inštitucionálny trh Medzinárodnej divízie skupiny Pioneer Investments, Paul Price, tento krok komentoval slovami: „Pred časom sme dali zreteľne najavo náš záujem pokračovať v expanzii na inštitucionálnych trhoch a tie severské patria ku kľúčovým v našej obchodnej stratégii. Získavame množstvo odborníkov, čím si postupne získavame dôveru kľúčových partnerov. Mats patrí medzi najuznávanejších špecialistov v odbore. Má za sebou skvelé výsledky a pre nás tak bude isto veľkým prínosom.“

Pioneer Investments, Bratislava