SKUPINA PIONEER INVESTMENTS SR MÁ NOVÉHO ČLENA VEDENIA, MIROSLAV OVČARIK NOVÝM COUNTRY MANAGEROM

Od 15. augusta 2007 zastáva úlohu Country Managera Pioneer Investments SR Miroslav Ovčarik, ktorý doposiaľ pôsobil ako Regional Sales Manager.

Miroslav Ovčarik prišiel do skupiny Pioneer Investments v marci tohto roku zo spoločnosti Mercuri International, s.r.o., kde zastával funkciu konzultanta pre finančný segment. Okrem iného sa podieľal na príprave, vedení a realizácii rozvojových projektov, analýz a tréningových programov.

Významné pracovné skúsenosti získal na Ministerstve financií SR, kde sa ako Odborný referent na odbore kapitálového trhu venoval riadeniu projektov PHARE zameraných na tvorbu zákonov v rámci kapitálového a finančného trhu.

Miroslav Ovčarik vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov. Je absolventom Jazykovej školy MV ČSFR, kde študoval anglický jazyk. Svoje vedomosti si prehĺbil tréningovým programom v Belgickej bankovej akadémii v Bruseli.

Je ženatý a má syna. Hovorí anglicky a rusky. Medzi jeho záľuby patrí šport, cestovanie a predovšetkým rodina.

Pioneer Investments, SR