VÝSLEDKY SPRÁVY AKTIV SKUPINY PIONEER INVESTMENTS
ZA MESIAC JÚL

Divízia CEE (New Europe), do ktorej spadá aj Slovenská republika, sa ani v druhom letnom mesiaci nevzdala pozitívneho nárastu aktív. S prílivom aktív v hodnote 157 miliónov eur dosiahla na konci júla výsledok 10,5 miliárd eur. S opätovným nárastom nadviazala táto divízia na prvý polrok roku 2007, kedy podobné výsledky neboli výnimkou. Celkovo spravovala skupina Pioneer Investments koncom mesiaca majetok vo výške 232,9 miliárd eur.

Výsledky ostatných divízií:

Medzinárodná divízia (západná Európa okrem Talianska) nadviazala na sľubný vývoj v máji a júni a tak isto aj v júli vykázala pozitívny nárast. Čistý predaj vzrástol o 466 miliónov eur a spravovaný majetok tak dosiahol výšku 16,2 miliardy eur.
Americká divízia v júli eviduje odliv spravovaných aktív vo výške 199 miliónov eur a pod jej správou je teda na konci mesiaca 49,3 miliardy eur.
V talianskej divízii bol rovnako zaznamenaný odliv aktív vo výške 202 miliónov eur. Celkovo tak k poslednému júlu táto divízia spravuje 109,1 miliardy eur.
Nemecká divízia vykázala v júli odliv aktív vo výške 1471 miliónov eur, čo znamená, že v správe Nemeckej divízie zostávajú aktíva vo výške 47,8 miliardy eur.

Zhrnutie výsledkov jednotlivých divízií skupiny Pioneer Investments:

Čisté predaje v mil. EUR, za Júl 2007

Divízie Pioneer Investments:
CEE: +157
Medzinárodná: +466
Taliansko: -202
USA: -199
Nemecko: - 1 471
Z toho Alternatívne investície: +264
Celkom: -1 249

_____________________________________________

Čisté predaje v mil. EUR, od začiatku roka 2007 do konca Júla 2007

Divízie Pioneer Investments:
CEE: +1 531
Medzinárodná: + 2 438
Taliansko: - 3 163
USA: + 3 116
Nemecko: - 2 046
Z toho Alternatívne investície: +562

Celkom: + 1 875

Údaje oznámené v tomto vyhlásení boli pripravené na základe predbežných výsledkov a môžu sa preto zmeniť.
(Zdroj PGAM – Research Unit)

Pioneer Investments v ČR a SR