PIONEER INVESTMENTS OPÄŤ PODPORIL ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE NADANÝCH STREDOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV

Skupina Pioneer Investments v Českej republike už tretíkrát podporila vybraného študenta štipendijného programu pre stredoškolských študentov a študentky Nadácia Open Society Fund Praha. Šek vo výške 50 000 Kč odovzdal zástupkyni nadácie pani Zdenke Almerovej v prítomnosti študenta tanvaldského gymnázia Jana Indráčka pán Petr Šimčák, riaditeľ obchodu a marketingu Pioneer Investments v Českej republike. Odovzdanie sa uskutočnilo pri príležitosti záverečného turnaja Celebrity Golf & Charity Cup v malebnom prostredí Astoria Golf Club Cihelny.

Nadácia Open Society Fund Praha vyhlásila výsledky už 14. ročníka štipendijného programu. V spolupráci so zahraničnými partnermi – britským Headmasters´ and Headmistresses´ Conference a americkým American Secondary Schools for International Students and Teachers. Toto štipendium umožní ročné štúdium na súkromných stredných školách vo Veľkej Británii a v USA. Aj tento rok sa na finančnej podpore programu podieľala skupina Pioneer Investments v Českej republike.

O získaní štipendia na budúci akademický rok usilovalo 120 študentov zo stredných škôl. Na základe výsledkov jazykových testov a osobných pohovorov so zástupcami zahraničných škôl boli vybraní dvaja chlapci a štyri dievčatá na pobyt v USA a traja študenti s troma študentkami na pobyt vo Veľkej Británii.

Týmto mladým ľuďom poskytujú zahraničné školy štipendium rádovo vo výške 35 000 amerických dolárov resp. 27 000 libier, ktoré pokrývajú náklady na školné, ubytovanie a stravovanie. Napriek tomu je pre mnohé rodiny pobyt ich detí veľkou finančnou záťažou. Rodina musí zaplatiť ostatné životné náklady spojené s nákupom učebníc, poistením, cestovným, vreckovým a podobne.

Medzi študentov, ktorí by z vyššie uvedených dôvodov štipendium nemohli využiť, patrí žiak tanvaldského gymnázia Jan Indráček. Práve on preto získal finančnú podporu od Pioneer Investments v Českej republike. Jan je najstarší zo štyroch súrodencov, študuje na gymnáziu v Tanvalde a pripravuje sa na ročný pobyt na prestížnej Chigwell School v Essexe. O tom, že patrí medzi talentovaných študentov svedčí aj fakt, že je členom Mensy. Pravidelne sa úspešne účastní súťaží nielen v matematike a fyzike, ale získal aj tretie miesto v regionálnom kole anglickej konverzácie. Rozhoduje sa medzi tým, či v budúcnosti študovať matematiku, fyziku alebo právo.

„Veľmi nás teší, že môžeme Janovi aspoň malým dielom pomôcť k dosiahnutiu jeho cieľa. Myslím, že je treba podporovať mladých, talentovaných ľudí na ich ceste za vzdelávaním práve v tomto veku, kedy mimoriadne vnímajú rozdiely a nové skúsenosti. Výrazne sa tak formuje ich osobnosť a rozširujú obzory. Nazdávam sa, že náš národ potrebuje vzdelanú kultúrnu elitu a skúsenosti z medzinárodnej špičkovej vzdelávacej inštitúcie rozhodne nie sú na zahodenie. Verím, že vďaka našej pomoci sa raz Jan stane skvelým odborníkom vo svojom odbore a človekom, pre ktorého nebude problém obstáť v obrovskej medzinárodnej konkurencii nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke.“ Hovorí Petr Šimčák z Pioneer Investments v Českej republike.

Pioneer Investments v ČR a SR