UPOZORNENIE - 30. JÚNA 2007 KONČÍ PLATNOSŤ STARÝCH BANKOVÝCH ÚČTOV

V súvislosti so vznikom novej banky UniCredit Bank Slovakia, a.s. došlo k zmene bankových účtov určených pre investície do produktov Pioneer Investments, ktoré ostávajú vedené v UniCredit Bank.

Funkčnosť pôvodných bankových účtov a kódu banky končí 30. júna 2007. Po tomto termíne sa budú platby vracať ako nespracovateľné.
V prípade nastavených trvalých príkazov, nezabudnite zmeniť čísla bankových účtov na nové.

Dovoľujeme si Vám znova pripomenúť nové bankové účty, pre jednorázové investície do akéhokoľvek fondu:

Bankový prevod v SKK na SKK účet

6626183002/1111, IBAN SK2811110000006626183002

Bankový prevod v EUR (či inej voľne zmeniteľnej mene) na EUR účet

6626183045/1111, IBAN SK3111110000006626183045

Bankový prevod v USD (či inej voľne zmeniteľnej mene) na USD účet

6626183096/1111, IBAN SK1211110000006626183096

pre investície do Programu pravidelného investovania RYTMUS:

Bankový prevod v SKK na SKK účet

6626183002/1111, IBAN SK2811100006626183002

Nový kód banky je 1111.


Ďakujeme za pochopenie,

Pioneer Investments v SR