Skupina Pioneer Investments rozširuje na Slovensku svoju produktovú ponuku

10.4.2007

Po minuloročnej akvizícii HVB Group zo strany UniCredit Group v súčasnosti prebieha spojovanie aktivít divízií pre správu oboch skupín. Ide konkrétne o zlúčenie fondov s podobným investičným zameraním, doplnenie rady Pioneer Investments o niektoré fondy investičnej spoločnosti Activest a vznik úplne nových fondov, ktoré doplňujú doposiaľ chýbajúce investičné stratégie. „Pre našich klientov to v praxi znamená predovšetkým zprehľadnenie produktovej ponuky a rozšírenie stávajúcej produktovej ponuky“, hovorí Peter Farkaš, Country Manažér Pioneer Investments v SR.

Zároveň dúfame, že potešíme klientov taktiež znížením manažérskych poplatkov pri podfondoch Pioneer Funds – U.S. Research, Pioneer Funds – Euro Bond, Pioneer Funds – International Bond, Pioneer Funds - U.S. Dollar Bond a Pioneer Funds – Total Return Dynamic, ktoré sa pozitívne odrazia v ich výkonnosti.

V Slovenskej republike budú klientom k dispozícii tri rodiny luxemburských podfondov:

Pioneer Funds – aktuálna rodina aktívne riadených podfondov, s cieľom dosahovať absolútnu výkonnosť. Ide o akciové a dlhopisové podfondy, podfondy typu „total return“ a podfondy peňažných trhov v celkovom počte 47, pričom 7 z týchto podfondov sú úplné novinky.

Pioneer P.F. (Portfóliové fondy) – úplne nová rodina 6 podfondov, ktorá ponúkne predovšetkým jednorazové investičné riešenia. Obsahuje balancované podfondy, podfondy typu „fondy fondov“ a zaistené podfondy.

Pioneer S.F. (Strategické fondy) – taktiež nová rodina, ktorá obsahuje 6 fondov zameraných prevažne na riadenie podľa kvantových modelov. V rámci nej sú nanovo zaradené bývalé podfondy Pioneer Funds II – Slovak Short Term a Pioneer Funds II – Slovak Bond.


Vyberáme najzaujímavejšie z nových podfondov:

Pioneer Funds – Global Select je diverzifikovaný globálny akciový fond, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú históriu nadvýkonnosti oproti indexu (MSCI World) a v porovnateľnej konkurencii. Zdrojom nadvýkonnosti nie je regionálna ani sektorová alokácia, ale výber jednotlivých akcii (stock-picking). Aktívne riadenie menového rizika a možnosť investovať až 30% portfólia do malých a stredných firiem zvyšuje potenciál výkonnosti fondu. K dosiahnutiu lepších výsledkov je fond motivovaný výkonnostnou odmenou za predpokladu, že výkonnosť fondu bude kladná a vyššia ako výkonnosť porovnávacieho indexu (benchmarku) za každý fiškálny rok. Fond je držiteľom dvoch ocenení od agentúry Lipper za výkonnosť a ochranu kapitálu.

Pioneer P.F. – Euro Protect je otvorený zaistený fond, kde väčšiu časť portfólia tvoria eurové zerobondy a menšia riziková časť je investovaná do opcií na akciový index Dow Jones EuroStoxx 50 (index vrátane dividendy). Prednosťou fondu je dynamická kapitálová ochrana investovaných prostriedkov v obmedzení maximálnej možnej straty na 5% za akékoľvek trojročné investičné obdobie.

Pioneer Funds – Global Ecology je fond globálnych akcií firiem, ktoré svojimi produktmi prispievajú k ochrane životného prostredia, ako sú výrobcovia energie z alternatívnych zdrojov a ekologických priemyselných technológií. Napr. veterné turbíny, solárne systémy, zariadenia k výrobe ethanolu z biomasy alebo recyklácia odpadu a podobne. Pozitívne by sa vo vývoji fondu malo odraziť aj rozhodnutie EU o premene 20% všetkej výrobnej energetickej kapacity krajín EU na výrobu z alternatívnych zdrojov. Fond vyberá akcie z benchmarku MSCI World a vznikol z bývalého fondu Activest EcoTech. Sociálne zodpovedné investovanie sa teší, predovšetkým v zahraničí, rastúcemu záujmu – predovšetkým z radov veľkých inštitucionálnych investorov, napr. penzijných fondov.


Na všetky novinky, rovnako ako na fondy v súčasnej ponuke sa možno informovať u distribútorov skupiny Pioneer Investments v SR – teda na pobočkách UniCredit Bank Slovakia, a.s. a v sieťach finančných poradcov.

Pioneer Investments
Praha

Ak sa chcete informovať o podmienkach investovania, spojte sa prosím, so svojím osobným bankárom alebo finančným poradcom. Pred tým, ako investujete, oboznámte sa s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami, daňovými dôsledkami a s Prospektom a manažérskymi pravidlami fondu Pioneer Funds, Prospektom a manažérskymi pravidlami fondu Pioneer PF a Prospektom a manažérskymi pravidlami fondu Pioneer S.F. kde sú uvedené informácie o rizikách spojených s týmto produktom. Všetky dokumenty je možné získať tiež zdarma vo filiálkach UniCredit Bank Slovakia, a. s., alebo u svojho finančného poradcu alebo prostredníctvom bezplatnej linky 0800 004 210.


Majte na pamäti, že predchádzajúca výkonnosť nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať i klesať, a plná návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Nikdy nie je možné zaručiť, že určité štáty, trhy či odvetvia vykážu takú výkonnosť, ako sa pôvodne očakávalo.